Publicerad: 14.7.2022

Informationen har producerats av NTM-centralen

Blågröna alger har observerats både i havet och i insjöarna (Landskapen i Österbotten)

Under den gångna veckan har det observerats blågröna alger eller cyanobakterier vid fem av de österbottniska observationsplatserna inom den nationella alguppföljningen. Observationer om ringa mängder blågröna alger har rapporterats vid kusten i Larsmo utanför Jakobstad, i Karperöfjärden i Korsholm, vid Sillankorva i Evijärvi samt vid observationsplatserna Mustaniemi och Kylmälahti i Ähtärinjärvi. Dessutom har små mängder blågröna alger observerats i Ähtärinsalmi där miljöskyddet i Etseri har en observationsplats. I Rotarys uppföljning gjordes en observation om en liten algförekomst i havsområdet i Tallvarpen vid Vackergrund i Kaskö.

Under vecka 28 har medborgarna rapporterat observationer om små förekomster av blågröna alger i havsområdet i Monåfjärden i Nykarleby, Pirklotfjärden i Vörå och vid Skadebådan och Långskär fiskehamn i Vasa. Rikliga mängder blågröna alger observerades på tisdagen vid Kåtaflagan i Larsmo. I insjövattnen gjordes medborgarobservationer om små mängder blågröna alger i Puodinkedonlahti och Kirkkoranta i Kuortaneenjärvi, på insjöfjärden i Lestijärvi och ett flertal observationer i närheten av badstranden i Kyrkösjärvi i Seinäjoki. En medborgarobservation om rikliga mängder blågröna alger gjordes igår i Rantala i Lappajärvi och mycket rikliga mängder blågröna alger observerades i tisdags i Kastbälgen i Korsholm.

Ytvattentemperaturen ser ut att ha sjunkit på basis av uppgifterna från två observationsplatser som upprätthålls av myndigheterna. Vid observationsplatserna i Hinjärv träsk i Närpes och i Halkosaari i Lappajärvi var ytvattentemperaturen på tisdagen 20 grader. Den andra juli i år var ytvattentemperaturen 25 grader på båda platserna. Gynnsamma förhållanden, såsom varmt vatten, gör att blågröna alger kan börja frodas.

Innan man tar sig ett dopp eller använder sjö- eller havsvatten är det skäl att granska vattnet med tanke på eventuella blågröna alger. Om det i vattnet ser ut att finnas grönaktiga korn eller vattnet är grönfärgat, är det bra att göra ett dricksglastest. Då vattnet står stilla i t.ex. ett dricksglas, flyter blågröna alger upp till ytan på ungefär en timme. Om man försöker lyfta algerna med en käpp och de hänger kvar i käppen, är det frågan om någon annan alg än blågröna alger. Om du misstänker att det kan finnas blågröna alger i vattnet, är det bra att iaktta särskild försiktighet och inte använda vattnet som bastu-, tvätt- eller bevattningsvatten. Speciellt viktigt är det att hålla små barn och husdjur borta från vatten där det finns alger.

Aktuella uppgifter om algläget finns i Järvi-Meriwiki (ww.jarviwiki.fi). Medborgarna kan också meddela sina observationer i samma tjänst. Algobservationer kan även rapporteras till alguppföljningstelefonens nummer 0295 027 990.

Mer information

Alguppföljningstelefonen: 0295 027 990

Järvi-Meriwiki: www.jarviwiki.fi