Publicerad: 21.10.2022

Informationen har producerats av NTM-centralen

Ändringar i avtappningen från Evijärvi på grund av turbintest i vattenkraftverket i Kattilakoski

I Oy Herrfors Ab:s vattenkraftverk i Kattilakoski i Evijärvi i Esse å testas kraftverksturbinen 27.10.2022. På grund av testningen vidtas specialarrangemang i avtappningen från Evijärvi från slutet av denna vecka. I turbintesterna optimeras kombineringen av turbinens led- och löphjul för att säkerställa bästa möjliga kapacitet och verkningsgrad. Arbetet hör samman med renoveringen av vattenkraftverket i Kattilakoski som färdigställdes under våren 2022. Då förnyades löphjulet, turbinaxeln och hydrauliken, medan generatorn och ledhjulet servades. Även anläggningens automation förnyades samtidigt.

För turbintestningen behövs en avtappning på minst 20 m3/s. För att uppnå tillräcklig vattenföring utan att vattenståndet i Evijärvi sjunker för mycket, har man kommit fram till ett arrangemang, där avtappningen från Evijärvi först sänks med ca 3 m3/s i dygnet. Avtappningen är som minst 7 m3/s på lördag. Efter det börjar man återigen öka avtappningen med ca 3 m3/s i dygnet så att utflödet från Kaarenhaara uppgår till ca 24 m3/s på torsdag 27.10.2022. Avtappningen från Kaarenhaara börjar minskas igen samma kväll som testerna görs, uppskattningsvis efter klockan 18 med ca 3–4 m3/s per dygn.

Justeringen av avtappningen påverkar vattenståndet i Evijärvi så att det under veckoslutet stiger, men under veckans gång sjunker det enligt nuvarande prognoser ungefär till nivån 61,68 (N60-nivån). Efter det kommer vattenståndet i Evijärvi att återgå till den normala nivån för tidpunkten, alltså kring 61,75 m. Vattenståndet i Evijärvi kommer hela tiden att ligga inom tillståndsgränserna.

Förändringarna i avtappningen kommer också att synas i Esse å nedanför Evijärvi så att vattenföringen först minskar och sedan ökar, efter vilket vattenföringen återställs till den normala avtappningen för tidpunkten. Avtappningen från Lappajärvi kommer hela tiden att hållas på samma nivå 14 m3/s.

Mer information:

NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Kristiina Kastman (vecka 42), tfn 0295 028 021
  • Katja Haukilehto (från må 24.10.2022 framåt), tfn 0295 027 794

Oy Herrfors Ab:

  • Benjam Wärn, tfn 044 781 5341