Publicerad: 7.7.2022

Informationen har producerats av NTM-centralen

Algläget har lugnat ner sig en aning i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)

Svalare väder under vecka 27 har lugnat ner läget i fråga om de blågröna algerna i de österbottniska landskapen.

På kontrollplatserna i den riksomfattande alguppföljningen observerades lite alger i Suninsalmi i Ähtärinjärvi och på miljöskyddets kontrollplats i Ähtärinsalmi. Lite blågröna alger observerades också på den fasta kontrollplatsen i Peränne båthamn i Perännejärvi, Etseri.

Under den gångna veckan observerade medborgare obetydliga algblomningar på förra veckans sida på stranden i Sunnanvik i Vasa och i havsområdet i Kallberggloppet mellan Larsmo och Karleby. Under denna vecka har inga nya algobservationer gjorts i kustområdet. I Kuorasjärvi i Alavus observerades en aning blågröna alger i går på stranden vid Pohjoispää. I slutet av förra veckan observerade medborgare flera förekomster av blågröna alger i Lappajärvi. Vid stranden i Ylipää observerades lite alger, på badstranden i Karvala rikligt med alger och på stranden i Leväniemi mycket rikligt med blågröna alger. På badstranden i Kalapää träsk i Vörå observerades rikligt med blågröna algblomningar förra veckan. Aktuell alginformation finns i webbtjänsten Järvi-Meriwiki på adress www.jarviwiki.fi.

Blågröna alger trivs i synnerhet i näringsrikt och varmt vatten. Den långvariga värmeböljan som började efter midsommar påskyndade algtillväxten. Det svalare vädret ser ut att ha lugnat ner läget, men vindarna kan också göra det svårare att se algflottorna, eftersom massförekomster av alg som flutit upp till vattenytan vid vindstilla väder återigen blandas upp med vattnet på grund av vinden. Före du tar ett dopp eller använder vattnet är det bra att kontrollera att det inte finns blågröna alger i vattnet. Användning av vatten där det finns blågröna alger rekommenderas inte. NTM-centralen i Södra Österbotten tar emot medborgarnas algobservationer i Södra Österbotten, Mellersta Österbotten och Österbotten. Du kan själv spara ner observationerna i Järvi-Meriwiki eller ringa algtelefonen på nummer 0295 027 990.

Mer information:

Alguppföljningstelefon 0295 027 990
Järviwiki www.jarviwiki.fi