Publicerad: 9.6.2022

Informationen har producerats av NTM-centralen

Algläget är lugnt i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)

Vecka 23 har inga förekomster av blågröna alger observerats på de fasta kontrollplatserna i NTM-centralen i Södra Österbottens område. Under den gångna veckan har inte heller medborgarna rapporterat om blågröna alger i de österbottniska landskapen. Utöver data från de riksomfattande fasta kontrollplatserna bidrar också medborgarnas observationer med tilläggsinformation för uppföljningen av blågröna alger i vårt område. Algobservationer kan meddelas i Järviwiki (www.jarviwiki.fi) eller till alguppföljningstelefonens nummer 0295 027 990.

För tillfället är ytvattnet i vårt område lite svalare än genomsnittet för tidpunkten. På miljöförvaltningens kontrollplatser var ytvattnets temperatur 16,7 grader i Hinjärvi i Närpes och 13,9 grader vid Halkosaari i Lappajärvi.

När förhållandena är gynnsamma kan de blågröna algerna orsaka massförekomster. För att växa till sig behöver blågröna alger ljus och värme, som bidrar till att de växer snabbare. Lugnt väder gör att algmassan stiger upp till vattenytan och den syns tydligt som ett grönaktigt flak.  Blågrön algmassa som drivit in mot stranden är ofta målfärgsaktig, och skingras då man rör i den och lämnar inte kvar att hänga på till exempel en pinne. Om man samlar provvatten i ett vattenglas och låter det stå i cirka en timme och alger flyter upp till ytan, då är det sannolikt frågan om en blågrön algförekomst. Vanligen observeras blågröna alger först i slutet av sommaren. På försommaren kan pollensamlingar i strandvattnet påminna om blågröna algförekomster. Det är dock inte ovanligt att blågröna alger observeras i juni.

Alguppföljningstelefon 0295 027 990
www.jarviwiki.fi