Julkaistu: 20.6.2024

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Saaristomerellä runsaasti sinilevähavaintoja, esiintymiä myös Lounais-Suomen sisävesillä (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Sinilevähavainnot ovat lisääntyneet tällä viikolla runsaasti monin paikoin Saaristomerta, ja havaintoja on tullut myös Lounais-Suomen järviltä. Sinilevää on havaittu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakioseurannassa. Havaintoja on tallennettu myös Rotarien seurantaan sekä Vesi.fi-palveluun. Lämpimällä säällä leväesiintymät voivat runsastua entisestään. Tuulinen sää puolestaan sekoittaa vesimassaa ja estää laajojen levälauttojen muodostumista.

Merialueilla sinilevää on havaittu ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoilla vähäisiä määriä Kemiönsaaren Genbölen, Uudenkaupungin Iso Marjakarin, Kaarinan Paimionlahden ja Kuusistonsalmen sekä Mynälahden Kärmäläisen havaintopaikoilla. Lisäksi kuluneen viikon aikana on Vesi.fi-palvelun ja Järvi-meriwikin kautta tallennettu useita kansalaishavaintoja sekä vähäisistä että runsaista sinilevähavainnoista monin paikoin Saaristomeren sisä- ja välisaaristoa, mutta myös Selkämeren puolelta Rauman edustalta. Ulkosaaristossa levää ei ole havaittu.

Sisävesialueilla sinilevää on havaittu vähäisiä määriä leväseurannan vakiohavaintopaikoilla Kauttuan Pyhäjärvessä, Rymättylän Kirkkojärvessä sekä Dragsfjärdenissä Kemiönsaaressa.

Seurantatiedot perustuvat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakiohavainnointiin sekä Rotarien seurantaan ja Vesi.fi-palveluun tallennettuihin asiantuntijahavaintoihin. Tarkempia tietoja voi tarkastella Järvi-Meriwikistä.

Vähäinen määrä sinilevää ei pääsääntöisesti estä vedessä uimista tai veden käyttöä, kunhan noudattaa tarvittavaa huolellisuutta. Vettä ei tule niellä, ja uimisen jälkeen on suositeltavaa peseytyä iho-oireiden välttämiseksi. Mikäli sinilevää on vedessä runsaasti, ei vettä tule käyttää saunavetenä, syötävien kasvien kasteluvetenä, eikä sitä tule käyttää talousvetenä keittämisenkään jälkeen. Lapsia ja lemmikkejä tulee pitää silmällä ja estää pääsy rantaveteen, eikä kovin sinileväinen vesi sovellu uimiseen. Juomavesi on syytä tarjoilla lemmikeillekin muualta kuin rantavedestä. Sinilevätilanne muuttuu nopeasti sääolojen mukaan, jolloin veden uintikelpoisuus tulee varmistaa vielä erikseen paikan päällä.

Vähäinen sinilevä erottuu vedessä esimerkiksi vihertävinä hippusina. Runsastuessaan sinilevä kohoaa pinnalle ja muodostaa silmin havaittavia viiruja ja lauttoja. Lopuksi sinileväkukinta saattaa pahimmillaan muodostaa paksua puuroa, joka kasautuu rantaan. Sinileväkukinto erottuu monista levistä sillä, että esiintymä hajoaa kepillä koskettaessa eikä se takerru keppiin kuten esim. rihmamainen viherlevä.

Levähavainnoista ilmoittaminen

Varsinais-Suomen ELY-keskukseen voi ilmoittaa levähavainnoista Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta (p. 0295 022 530). Järvi-Meriwikiin voi ilmoittaa havainnoista esimerkiksi älypuhelimen Havaintolähetti-sovelluksen kautta. Lounais-Suomen kuluneen viikon (25/2024) sinilevähavaintoja voi tarkastella alla linkatun karttasovelluksen avulla. Erityisen runsaista tai muuten mietityttävistä levähavainnoista voi toimittaa näytteen mikroskopointianalyysiä varten. Näytteen lähettämisestä tulee sopia ensin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa (p. 0295 022 530).

Linkkejä

Levätilanne (ely-keskus.fi)
Järvi-meriwiki (jarviwiki.fi)
Havaintolähetti (jarviwiki.fi)
Lounais-Suomen sinilevähavainnot (karttasovellus)
Valtakunnalliset levätilannekatsaukset (syke.fi)

Lisätietoja

Harjoittelija Emilia Pohto, puh. 0295 022 530
Ylitarkastaja Sanna Kipinä, puh. 0295 022 879

Kuva: Sinileväesiintymä. © Chris Isaksson.