Julkaistu: 15.4.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Lapin suuret lumimäärät edellyttävät varautumista kevään tulviin

Lapin ELY-Keskus ja Tulvakeskus tiedottaa

Lapin suurimmat tulvariskit ovat Kittilässä ja Rovaniemellä. Kittilän tulvan ennustetaan nousevan jopa vuoden 2005 tasolle. Lapin tulvien arvioidaan ajoittuvan toukokuun puolivälin vaiheille tai touko-kesäkuun vaihteeseen. Tulvaennusteet perustuvat poikkeuksellisen suureen lumikuormaan. Viranomaiset varoittavat myös jokien heikoista jäistä. Jäällä liikkumista tulee välttää kelien lämmetessä.

”Lapissa lumen vesiarvot ovat olleet koko talven poikkeuksellisen korkeat ja ovat nyt paikoin noin 320 mm. Näin suuria havaintoja ei ole tehty aiemmin 60 vuoden pituisen mittaushistorian aikana”, toteaa johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki Lapin ELY-keskuksesta. Lumimäärä on osaltaan vaikuttanut myös jokijäiden vahvuuksiin, sillä lumipeitteen suojissa vahvan teräsjään muodostuminen jäi vähäiseksi. Mittausten mukaan teräsjään vahvuudet ovat kaikkialla Tornionjoen Hellälää lukuun ottamatta selvästi keskimääräistä ohuemmat.

Huhtikuun loppupuolelle saakka sää jatkuu ajankohtaan nähden viileänä ja yöpakkaset hidastavat voimakkaan sulamisen alkamista. Jäänlähdön arvioidaan alkavan Simojoella toukokuun alkupäivinä ja muualla Lapissa sen jälkeen.

”Kevättulva nousee Kittilässä 80 %:n todennäköisyydellä vahinkorajan yli tämän hetken ennusteiden mukaan. Keskiennusteen mukaan tulva on samaa suuruusluokkaa kuin vuoden 2005 tulva, jolloin se aiheutti suuria vahinkoja. Rovaniemellä tulva ylittää vahinkorajan 60 %:n todennäköisyydellä”, kertoo johtava hydrologi Bertel Vehviläinen Suomen ympäristökeskuksesta.

Suurien vahinkojen riski kasvaa, jos lumet sulavat nopeasti. Hitaasti etenevä kylmä kevät voi muuttaa tulvan kaksihuippuiseksi, jolloin syntyy kaksi pienempää tulvaa. Viranomaiset ovat valmistautuneet tulvaan muun muassa tarkistamalla kriittiset kohteet, hankkimalla tilapäisiä suojaustarvikkeita ja materiaalia mm. tien korottamisiin. Kittilässä varaudutaan suojaamaan muun muassa terveyskeskuksen ja Pääskylänniemen alueet tilapäisillä tulvapenkereillä.

Myös Ivalojoen valuma-alueella on paljon lunta, mutta Ivalossa tulvapenkereet suojaavat keskustan suurimmilta vahingoilta. Kunnassa tilanteeseen on varauduttu vahvistamalla ja korottamalla penkereitä. Torniossa tulvahuipun suuruus on ennusteiden mukaan vahinkorajan tuntumassa. Torniossa varaudutaan tarvittaessa korottamaan pengertä tilapäisesti.

Varo jokien heikkoja jäitä

Säännöstellyillä järvillä on varauduttu kevään tulvatilanteeseen laskemalla järvet säännöstelyn alarajalle. Poikkeuksellisen voimakkaat juoksutukset voivat heikentää jäätä nopeasti, ja vedet voivat olla poikkeuksellisen korkealla erityisesti Oikaraisen ja Koskenkylän alueilla.

”Jäällä liikkujia varoitetaan heikoista jokijäistä ja jäällä liikkumista tulee välttää sään lämmetessä. Voimakas virta ja auringon säteily sulattavat nopeasti ohuen jään”, painottaa Timo Alaraudanjoki.

Suojaa oma kiinteistösi – viranomaisten resurssit ovat rajallisia

Viranomaiset muistuttavat kansalaisia, että oman omaisuuden suojaaminen on jokaisen omalla vastuulla. Kiinteistöjen omistaja voi varautua kevään tulvatilanteeseen seuraamalla aktiivisesti tiedotteita, hankkimalla tarvittaessa suojaustarvikkeita ja siirtämällä irtaimen omaisuuden pois tulva-alueelta. Pelastuslaitoksen ja kuntien resurssit eivät riitä akuutissa tilanteessa suojaamaan kaikkia yksittäisiä kiinteistöjä samanaikaisesti.

Ohjeita omatoimiseen varautumiseen löytyy osoitteesta: www.ymparisto.fi/tulvaohjeet. Lisäksi Lapin ELY-keskuksen laatima ”Opas asukkaille, omatoiminen tulviin varautuminen” on saatavilla sähköisesti www.doria.fi/ely-keskus.

Seuraa tulvatilannetta verkkosivuilla

Viranomaiset seuraavat tulvaennusteiden kehittymistä aktiivisesti ja tiedottavat kansalaisia tilanteesta. Seuraava tulvatiedote annetaan viikolla 18, jos ei aiemmin ilmene akuuttia tarvetta.

Lapin ELY-keskus julkaisee jatkossa Lapin kevättulvia koskevat ELY-keskuksen ja Tulvakeskuksen yhteistiedotteet ELY-keskuksen tiedotteet-sivulla. Valtakunnallisella www.ymparisto.fi/tulvatilanne-sivulla voi seurata kattavaa kevään tulvatilannekuvaa ja ennusteita sekä SYKEn ja Ilmatieteen laitoksen yhteisen Tulvakeskuksen ja ELY-keskusten tiedotteita. Vesitilanne ja tiedotteet löytyvät myös uudesta vesi.fi-palvelussa.

Jaa tulvahavaintosi Sää-sovelluksella

Tulvakeskus kerää tulvatietoa kansalaisilta Ilmatieteen laitoksen Sää-sovelluksella, jossa havaintoja voi lähettää Omat havainnot -toiminnolla. Sovellus on tarjolla Google Play -kaupassa ja AppStoressa.

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki, Lapin ELY-keskus, puh. 0295 037 282, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Johtava hydrologi Bertel Vehviläinen, Suomen ympäristökeskus,
puh. 0295 251 731 (Tulvakeskus), etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

ELY-keskuksen ja Tulvakeskuksen tiedotteet

Tulvakevättä odotellaan eri puolille Lappia (Lapin ELY-keskuksen tiedote 25.2.2020)

Lapin ELY-keskuksen tiedotteet ja ELY-keskusten yhteinen tulvasivu

Tulvatilanteen seuranta

Tulvatilannetta koko Suomessa voi seurata lähes reaaliajassa: Valtakunnallinen vesitilanne ja ennusteet: www.ymparisto.fi/tulvatilanne

Tulvavaroitukset ja vesistöennusteet (jatkuvasti päivittyvä kartta ymparisto.fi:ssä)

Vesitilanne ja tiedotteet löytyvät myös uudesta vesi.fi-palvelusta

Ajankohtainen liikennetieto: TMFG:n liikennetilanne-palvelusta

Twitter

#tulva OR #tulvat (toimijasta ja alueesta riippumaton hakutulos) ja #Lapintulvat

@pinnanalta (SYKEn hydrologit)

@Lapin_ELY (Lapin ELY-keskus)

@meteorologit (Ilmatieteen laitos)

@Lapinpelastus (Lapin Pelastuslaitos)

Artikkelikuva: Timo Alaraudanjoki, Lapin ELY-Keskus