Julkaistu: 30.7.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Sinilevätilanne yhä rauhallinen Kaakkois-Suomen vesialueilla

Vakiohavaintopaikoista edelleen vain Lappeenrannan Haapajärvellä sekä ulkomerialueella Haapasaaren ympäristössä on runsaasti levää. Muilla havaintopaikoilla todetut levämäärät ovat olleet vähäisiä tai levää ei ole havaittu lainkaan.

Saimaan havaintopisteillä ei ole sinilevää tällä viikolla havaittu, kuten ei myöskään Kivijärven Kuuksenenselällä. Virolahden rannikkoalueella Rautalanselällä havaittiin edelleen vähän levää, mutta Kotkan rannikkoalueella Santalahdessa sinilevää ei enää edellisviikon tapaan havaittu. Tuulinen sää on pitänyt levät erityisesti merialueella veteen sekoittuneena. Pintavesien lämpötilan laskeminen on todennäköisesti myös rauhoittanut levätilannetta.

Vesitilanne

Kymijoen vesistöalueella järvien vedenpinnat ovat pääsääntöisesti ajankohdalle tyypillisillä tasoilla. Kesän tähänastinen sademäärä on Kymijoen vesistöalueella hiukan keskimääräistä suurempi, kun tarkastellaan toukokuun alusta alkavaa jaksoa. Kesän sateista yli neljännes kertyi kesä-heinäkuun vaihteessa parin päivän aikana.

Päijänteen pinta on ajankohdan keskimääräisellä tasolla. Lähiviikkojen aikana muutokset vedenkorkeudessa ovat pieniä, mutta ennusteen mukaan suunta on todennäköisesti hitaasti alaspäin. Kalkkisen säännöstelypadon luukut ovat kiinni ja vesi virtaa Päijänteestä pelkästään Kalkkisen luonnonkosken kautta. Päijänteen lähtövirtaama on hiukan ajankohdan mediaania pienempi. Kymijoen virtaama on keskimääräisissä heinäkuun lopun lukemissa.

Saimaan laskussa oleva vedenkorkeus on edelleen enää noin 5 cm ajankohdan mediaanitason yläpuolella, oltuaan keväällä ajankohtaan nähden hyvin korkealla. Ennusteen mukaan Saimaan pinta laskee elokuun loppuun mennessä 5-15 cm, pysyen ajankohdan keskitason tuntumassa.

Lähetä omat levähavaintosi Järviwikiin

Ajantasaiset levätilannetiedot ovat nähtävillä Järviwiki-sivustolla, jonne voi lisätä myös omia yleisöhavaintoja. Havainnot voi tallentaa Järviwikiin suoraan havaintopaikalta puhelimen avulla. Havaintolähettiä voi käyttää Järviwikin tunnuksilla.

Kaakkois-Suomen viranomaiset ja koulutetut vapaaehtoiset seuraavat levätilannetta viikoittain noin 19 havaintopaikalla syyskuun alkuun asti. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tiedottaa levätilanteesta säännöllisesti.

Kaakkois-Suomen alueelta tehdyt levähavainnot voi ilmoittaa Kaakkois-Suomen levälinjalle, puh. 040 767 5388 tai sähköpostitse osoitteeseen: levaseuranta.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi.

Verkossa

Levätilanne/Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Havaintolähetti
Valtakunnallinen leväkatsaus
Levatilanne – Kaakkois-Suomi

Lisätietoja

Vesienhoidon asiantuntija Minna Korttinen
s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 029 233