Julkaistu: 8.11.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Katso video jokihelmisimpukasta – LIFE Revives -hanke auttaa erittäin uhanalaista lajia

Nyt on julkaistu virallinen video jokihelmisimpukasta eli raakusta osana LIFE Revives -hanketta. Hankkeen tavoitteena on parantaa raakun elinoloja Suomessa, Ruotsissa ja Virossa.

Mikä on raakku?

Jokihelmisimpukka eli raakku on virtavesien pohjalla elävä pitkäikäinen nilviäislaji. Laji voi elää yli 120-vuotiaaksi, joidenkin arvioiden mukaan jopa yli 200-vuotiaaksi. Raakku on Suomessa erittäin uhanalainen laji, joka on rauhoitettu ensimmäisenä selkärangattomana vuonna 1955.

Raakkua esiintyy Suomessa noin 150 joessa ja purossa, joista yli 90 % sijaitsee Koillismaalla ja Lapissa. Jokihelmisimpukan kannat sen esiintymisalueella ovat taantuneet voimakkaasti. Raakkukantojen heikkeneminen on monivaiheisen ihmistoiminnan tulos, esimerkiksi helmenkalastus, maa- ja metsätalous sekä vaellusesteet.

Mikä on LIFE Revives -hanke?

LIFE Revives -hankkeen tavoitteena on parantaa jokihelmisimpukan ja sen isäntäkalojen, lohen ja taimenen ekologista tilaa Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Kuusivuotinen hanke käynnistyi syksyllä 2021 usean vuoden taustatyön ja suunnittelun tuloksena 12 projektipartnerin voimin. LIFE Revives -hankkeessa joen raakkukantaa elvytetään kunnostamalla raakkujen ja lohikalojen elinympäristöjä ja kasvattamalla Jyväskylän yliopiston Konneveden tutkimuslaitoksella uusia pikkuraakkuja palautettavaksi jokeen. Lisäksi tietoa raakun suojelusta levitetään erilaisilla alueella järjestettävillä tapahtumilla.

Projektin hankekoordinaattorina toimii Jyväskylän yliopisto. Partnereina ovat mukana Suomessa Metsähallitus Luontopalvelut, Metsähallitus Metsätalous Oy sekä Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset. Ruotsalaiset projektipartnerit ovat Länsstyrelsen i Norrbottens län, Sportfiskarna, SCA Skog AB sekä Sveaskog Förvaltnings AB. Projektin virolaiset partnerit ovat State Forest Management Centre sekä Tarton yliopisto.

Hankkeen viralliset videot on julkaistu

Hankkeessa on tehty viralliset videot kaikkien partnereiden kielillä.

Suomi: https://youtu.be/RF-xh3StUaU

English: https://youtu.be/hkjHGO099XA

Svenska: https://youtu.be/5beB8MhCnHk

Eesti: https://youtu.be/SSwZcTh1H_w

Lisätietoa hankkeesta: