Julkaistu: 12.4.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Virtuaalinen esittelytilaisuus Raahen alueen vesien säännöstelykäytäntöjen kehittämisestä 14.4.

Raahen alueelle on aikanaan rakentunut monimutkainen vesistöjärjestelmä terästehtaan vedensaannin varmistamiseksi. Laaditussa selvityksessä vesistöjärjestelmän käyttöön haetaan sellaisia ratkaisuja, että tehtaan vedenkäytön lisäksi huomioitaisiin nykyistä paremmin myös vesistöjen tila, tulvasuojelu ja virkistyskäyttö. Kehittämisehdotuksia esitellään kaikille avoimessa virtuaalisessa tilaisuudessa keskiviikkona 14.4. klo 17-18.30.

Selvitys on tehty vuosina 2019 – 2021 säännöstelylupien haltijoiden eli Pohjois-Pohjanmaan elinkeino, -liikenne ja ympäristökeskuksen, Raahen kaupungin ja SSAB Europe Oy:n toimesta. Selvityksen päätekijöinä ovat toimineet Ramboll Finland Oyj ja Suomen ympäristökeskus.

Kehittämisselvityksessä on pyritty löytämään säännöstelykäytännöt, jotka turvaavat tehtaan veden tarpeen ja ottavat huomioon muuttuvat ilmasto-olosuhteet, vesienhoidon tavoitteet ja kaikkien vesien käyttömuodot kohdellen samalla mahdollisimman tasapuolisesti kaikkia alueen jokia ja järviä.

Tehdasta varten aikanaan tehdyssä vesistöjärjestelyssä kerätään yhteen kolmen pienehkön joen, Pattijoen, Haapajoen ja Piehinkijoen, vesiä. Varastoaltaina toimivat Haapajärven tekojärvi sekä kaksi padottua merenlahtea, Siniluodonlahti ja Kuljunlahti. Vesistöjen rannoilla on sekä vakituista asutusta että vapaa-ajan asuntoja.

Lokakuussa 2020 järjestettiin kysely alueen asukkaille ja virkistyskäyttäjille. Kyselyyn saatiin vastauksia erittäin hyvin (178 kappaletta) ja sen tulokset huomioitiin säännöstelyn kehittämisessä.Lokakuussa 2020 järjestettiin myös ympäristövirtaamatyöpaja, jonka avulla säännöstelyvaihtoehtoja muodostettiin. Lisäksi on selvitetty vesistöjen hydrologiaa ja ekologista tilaa. Suomen ympäristökeskus on mallintanut mahdolliset säännöstelyvaihtoehdot ja arvioinut niiden vaikutuksia ja Ramboll Finland Oy on laatinut kehittämisselvityksen koontiraportin.

Tarkasteltuja kehittämisvaihtoja on kolme: tulvasuojelupainotteinen, virkistyskäyttöpainotteinen ja vesistöjen tilaa painottava vaihtoehto. Niiden perusteella on tehty kompromissiehdotus. Tilaisuudessa esitellään näitä kehittämisvaihtoehtoja ja muita hankkeen aikana syntyneitä suosituksia vesistöjen käytön ja tilan parantamiseksi. Kehittämistoimenpiteitä on tarkoitus viedä eteenpäin eri osapuolten yhteistyönä.

Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita seuraamaan tilaisuutta. Tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä viestipalvelun kautta.

Kehittämisselvitys löytyy alla mainituilta internet-sivuilta ja sitä voi kommentoida näillä sivuilla 31.7.2021 saakka. Syksyllä järjestetään korona-tilanteen salliessa keskustelutilaisuus, jossa mm. käydään läpi tämän palautekierroksen yhteydessä saatavaa palautetta.

Kehittämisselvitys, asukaskyselyn tulokset ja liittymislinkki tilaisuuteen löytyvät alla olevista  internet-osoitteista.

Lisätietoja:

Vesistöyksikön päällikkö Tero Väisänen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus,
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 038 434

Ympäristöpäällikkö Antti Petänen, SSAB Europe Oy, etunimi.sukunimi@ssab.com, p. 050 314 3758

Tekninen johtaja Jarkko Vimpari, Raahen kaupunki, etunimi.sukunimi@raahe.fi, p. 044 439 3543