Julkaistu: 9.6.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Vesistöjen käyttöä ja tilaa parannetaan Kaakkois-Suomessa ELY-keskuksen tuella (Kaakkois-Suomi)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on myöntänyt 14 hankkeelle yhteensä 709 403 euroa avustusta vesistöjen käyttöä ja hoitoa palveleviin hankkeisiin Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella. Avustettavilla hankkeilla parannetaan sisävesien ja merenlahtien tilaa sekä parannetaan vesistöjen monipuolista ja turvallista käyttöä.

Kunnostustoimin vedet hyvään tilaan

Vesienhoidon tavoitteena on vesien hyvä tila vuoteen 2027 mennessä. Vuoden 2021 vesistöjen kunnostuksen ja vesienhoidon avustusmäärärahat kohdennetaankin hankkeisiin, joissa suunnitellut kunnostustoimenpiteet auttavat pintavesien hyvän tilan saavuttamista tai ylläpitämistä vesistöissä ja valuma-alueilla. Avustuksiin käytetään ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön myöntämiä määrärahoja.

Rahoitettavaksi valittiin hankkeita, jotka tukevat vaikuttavimmin vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelman toteutumista. Avustetuista hankkeista 10 kohdistuu sisävesille ja 4 merialueelle, ja kuudessa hankkeessa on myös valuma-alueelle kohdentuvia toimia.

Kakkois-Suomen alueella avustettavat hankkeet ja tuen saajat

Kymenlaakso

 • Porolahden kunnostussuunnittelu (Virolahti), Alapihlajan osakaskunta
 • Veistämönlahden kunnostus (Pyhtää), Pyhtään vesiensuojeluyhdistys ry
 • Pappilansaarten salmien kunnostus (Hamina), MeriHamina ry
 • Aholanjärven ja Vahvasen vesikasvillisuuden niitto (Kouvola), Toikkalan osakaskunta
 • Urpalojärven kuormitusselvitys ja koekalastus (Luumäki), Askolan osakaskunta
 • Pyhäjärven Luhdan kuivatusalueen vesiensuojelusuunnittelu (Kouvola), Oravalan osakaskunta
 • Tyllinjärven kuormitusselvitys ja vesikasvillisuuden niitto (Miehikkälä), Tyllinjärven osakaskunta
 • Kortsuonojan kunnostussuunnittelu (Kouvola), Kouvolan kaupunki
 • Uittimiensalmen kunnostuksen vesiluvitus (Hamina), Salmin osakaskunta
 • Ravijoen kunnostuksen esiselvitys (Virolahti), Kuokan sukuseura ry

Etelä-Karjala

 • Puulla puhtaaksi -verkosto (Lappeenranta), Saimaan ympäristö- ja tiedekasvatuksen tuki ry
 • Pien-Rautjärven valuma-aluehanke (Parikkala), Pien-Rautjärven laskuyhtiö, Saaren osakaskunta
 • Simpelejärven Lahdenpohjan kunnostus (Parikkala), Saimaan vesiensuojeluyhdistys ry
 • Mellonlahden kunnostus (Imatra), Imatran kaupunki

Yhteyshenkilöt

Vesienhoidon asiantuntija Ville Räihä, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, ville.raiha@ely-keskus.fi, puh. 0295 029 226
Vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, visa.niittyniemi@ely-keskus.fi, puh. 0295 029 260

Linkit

Tarkempaa tietoa vesienhoidon suunnittelusta ja yhteistyöstä Kaakkois-Suomessa (ymparisto.fi)
Vesistöjen kunnostuksesta kertova sivusto (ympäristö.fi).
Veden-vuoro – hankkeet ja niiden rahoitus

Kuva: Kosteikkojen perustaminen on yksi tapa kunnostaa vesistöjä. © Ville Räihä.