Vesikirje maaliskuu 2022

Suomalaista vesiosaamista viedään Etelä-Amerikkaan

Kolumbia on nopeasti kehittyvä maa, jonka talous kasvaa ja luonnonvaroja hyödynnetään tehokkaasti. Tämä luo paineita huolehtia puhtaan veden riittävyydestä ja vesiekosysteemien tilasta. Sykeläiset ovat jo parin vuoden ajan neuvoneet ja kouluttaneet Kolumbian valtion hydrologisen instituutin asiantuntijoita vedenlaadun seurantojen kehittämisessä.

Ulkoministeriön rahoittamassa COFI Water hankkeessa edistetään SYKEn vesiosaamisen vientiä Kolumbiaan. SYKE on tarjonnut IDEAMin (Institute of Hydrology, Meteorology and Environmental Studies) kollegoille koulutusta ja konsultaatiota vedenlaadun ja torjunta-ainejäämien seurannoissa sekä auttanut laboratorion käytänteiden kehittämisessä. 

IDEAMin uusi laboratorio avattiin Bogotaan kaksi vuotta sitten, mutta laboratorion laitteisto on yhä osin vanhaa. Analyyseihin kuuluvat tavanomaiset vesistä tehtävät mittaukset. Laboratorio valmistautuu kansainväliseen akkreditointiin, johon SYKE on sitä valmentanut.  

SYKEn laboratorion kehittämä mittausepävarmuusohjelmisto MUkit on käännetty espanjaksi IDEAMin käyttöön.

Laboratoriolaitteita, mies suojalaseissa
IDEAMin uusi laboratorio avattiin vuonna 2019. Kuvaaja: Sari Mitikka.

Kolumbiassa torjunta-aineiden käyttö on runsasta, ja SYKEn järjestämässä koulutuksessa on pureuduttu myös torjunta-ainejäämien seurantaan. Määritysraja on korkea verrattuna suomalaisten laboratorioiden hyvin alhaisten pitoisuuksien mittaustasoon. 

Koulutukseen on sisältynyt myös tietoiskuja torjunta-aineiden käytöstä, riskeistä, kulkeutumisen ja muuttumisen mallinnuksesta sekä lainsäädännöstä Euroopan unionissa. 

Ohjevideoita ja kaukokartoitusta 

Vesinäytteiden ja biologisten näytteiden otosta tehtiin kolme koulutusvideota, jotka ovat nähtävissä hankkeen verkkosivulla.  

SYKE on auttanut IDEAMia jatkuvatoimisen vedenlaatuaseman kilpailutuksessa ja hankinnassa. Vedenlaatuasema asennetaan tänä keväänä Kolumbian pääjoen Magdalenan yläjuoksulle. Laitteen ylläpidosta ja datan käytöstä järjestetään koulutusta myöhemmin tänä vuonna. 

Kartta Kolumbiasta, Rio Magdalena -joki virtaa etelästä pohjoiseen. Indeksikartta Etelä-Amerikasta, Kolumbia korostettu
Rio Magdalena-joki virtaa Kolumbian läpi. COFI-Water hankkeen pilottialue sijaitsee joen yläjuoksulla eli maan eteläosissa. Vasen kartta: Alexrk2, CC BY-SA 3.0. Indeksikartta Google Maps.

IDEAM haluaa kehittää myös satelliittiaineistojen käyttöä vedenlaadun seurannassa. Sykeläiset ovat demonstroineet IDEAMilta saadun vedenlaatuaineiston ja SYKEn käytössä olevan satelliittiaineiston avulla veden sameuden vaihteluja kaivosalueilla. Demonstraatiossa tuli myös hyvin esille yhden havaintopaikan epäedustava sijainti. 

Kirjoittaja:

Erikoistutkija Sari Mitikka, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi  

Hankkeen verkkosivut:

Strengthening water quality monitoring and assessment in Colombia, COFI water (ICI)