Julkaistu: 30.6.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoitushaku aukeaa syksyllä (Pirkanmaa)

Kaipaako lähivetesi kunnostustoimia? Onko sinulla mielessä vesistökunnostushanke, mutta kumppanit ja rahoitus uupuvat? Nyt on aika toimia!

Ympäristöministeriön aloittama vesiensuojelun tehostamisohjelma haluaa tehdä Suomesta maailman tehokkaimman vesiensuojelijan. Ohjelman rahoitushaku aukeaa syksyllä. Ohjelmasta rahoitettavilla vesistökunnostushankkeilla halutaan parantaa vesien tilaa ja vesiympäristöä, lisätä luonnon monimuotoisuutta sekä vahvistaa vesistökunnostajien yhteistyötä.

Haun tarkempi ajankohta ilmoitetaan myöhemmin kesällä. Jo nyt kannattaa aloittaa hankkeen suunnittelu, yhteistyökumppaneiden etsintä sekä omarahoituksen etsiminen.

– Aluksi kannattaa selvittää, miksi vesistön tila on heikentynyt, ja kuinka sen tilaa voisi parantaa. ELY-keskus sekä valtakunnallinen Vesistökunnostusverkosto tarjoavat asiantuntija-apua vesistöjen taustatietojen keräämiseen, hankkeiden suunnitteluun sekä mahdollisten yhteistyökumppaneiden kohtaamiseen. Ota rohkeasti yhteyttä! kannustaa vesienhoidon asiantuntija Salla Taskinen Pirkanmaan ELY-keskuksesta.

Vesistön kunnostaminen hyödyttää koko aluetta

Rahoitusta voivat hakea mm. yhdistykset, yritykset ja kunnat. Avustusta myönnetään lähtökohtaisesti puolet hankkeen kustannuksista. Toisen puolikkaan voi kattaa esimerkiksi omalla rahoituksella, talkootyöllä tai sponsoreilta saadulla tuella.

Vesistöjen kunnostaminen hyödyttää koko paikkakuntaa ja aluetta edistäen myös Kokemäenjoen vesistöalueen Vesivisio 2050 -tavoitteita.

– Puhtaat, hyvinvoivat vesistöt edistävät luonnon monimuotoisuutta, virkistävät asukkaita, ja tekevät koko alueesta houkuttavan, toteaa Salla Taskinen.

Viisivuotisen (2019-2023) vesiensuojelun tehostamisohjelman avulla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinteiden päästöjä vesiin, kunnostetaan vesistöjä ja vahvistetaan asiantuntijoiden ja toimijoiden verkostoja, vähennetään kaupunkivesien haitallisten aineiden päätymistä kaupunkivesiin, saneerataan Itämeren ympäristölle vaarallisia hylkyjä sekä rahoitetaan tutkimusta ja kehitystyötä.

Lue lisää

Lisätietoa

Salla Taskinen, vesienhoidon asiantuntija, 0295 036 150, salla.taskinen@ely-keskus.fi

#vesiensuojeluntehostamisohjelma #vedenvuoro
#Vesistökunnostusverkosto
#Vesivisio2050