Julkaistu: 21.6.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Vesienhoidon toimenpideohjelmien valtakunnallinen tietopalvelu eTPO on avattu

ELY-keskukset ovat julkaisseet uuden valtakunnallisen tietopalvelun, johon on kerätty sähköiseen muotoon kaikki Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmat (lukuun ottamatta Ahvenanmaata). Sivustolla pääsee selaamaan vaivattomasti vesienhoidon toimenpideohjelmia ja tarkastelemaan vesistöjä ja vesienhoidon toimenpiteitä kartalla.

Vesienhoitoa suunnitellaan ja toteutetaan Suomessa seitsemällä vesienhoitoalueella sekä Ahvenanmaalla. Vesienhoitosuunnittelu koostuu sekä vesienhoitosuunnitelmista että niitä täydentävistä toimenpideohjelmista, jotka yhdessä edistävät vesiensuojelua. Toimenpideohjelmassa kuvataan pinta- ja pohjavesien tilan parantamiseksi ja säilyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet. Toimenpiteiden tavoitteena on vähentää pintavesien rehevöitymistä ja parantaa rakennettujen vesien ekologista tilaa. Pohjavesien osalta toimenpiteet parantavat pohjavesialueiden määrällistä ja kemiallista tilaa. ELY-keskukset vastaavat vesienhoidon suunnittelusta ja toimenpideohjelmien kokoamisesta alueellaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Vesienhoidon suunnittelu ja toteutus etenee kuuden vuoden jaksoissa ja tällä hetkellä on käynnissä kolmas suunnittelukausi vuosille 2022–2027.

Nyt julkaistussa tietopalvelussa pääsee tarkastelemaan kaikkia Manner-Suomen vesienhoidon toimenpideohjelmia. Tietopalvelussa voi kartan avulla tarkastella vesistöjen perustietoja, kuten ekologista tilaa, sekä vesistöille suunniteltuja toimenpiteitä ja toimenpidetarvetta. Tietopalvelussa pääsee tarkastelemaan vesienhoidon toimenpiteitä sektoreittain (maatalous, yhdyskunnat jne.) ja suunnittelualueittain. Lisäksi osa toimenpiteistä on kohdistettu yksittäiseen vesimuodostumaan tai vesimuodostumaryhmään, joita pystyt tarkastelemaan etpo-sivustolla.

Käy tutustumassa uuteen sivustoon osoitteessa www.etpo.fi.

Lisätietoja sivustosta antavat:

Vesistöjen kunnostusryhmän ryhmäpäällikkö Vincent Westberg, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, vincent.westberg@ely-keskus.fi, puh. 0295 027 932
Suunnittelija Suvi Hämäläinen, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, suvi.hamalainen@ely-keskus.fi, puh. 0295 027 037
Ympäristöasiantuntija Katja Vainionpää, Kainuun ELY-keskus, katja.vainionpaa@ely-keskus.fi, puh. 0295 027 240