Julkaistu: 18.6.2024

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Valtakunnallisia ympäristökasvatuksen avustuksia erityisesti vesiimme liittyviin hankkeisiin

Miten joki ja sen valuma-alue liittyvät toisiinsa? Miten paljon lähijärvessämme on mikromuoveja ja mistä ne tulevat? Millaista elämää vedessä on? Miten saadaan ihmiset entistä innokkaammin mukaan talkoilemaan pienvesien parhaaksi? Muun muassa näiden kysymysten äärellä ollaan ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeissa, jotka saavat tänä vuonna ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustusta Keski-Suomen ELY-keskuksesta. Avustushaku oli valtakunnallinen.

Vesiluonto oli pääteemana Keski-Suomen ELY-keskuksen tämänkertaisessa ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeiden avustushaussa.

– Vesistöt kuuluvat monen suomalaisen lähiympäristöön. Ymmärrys vesiluonnosta ja vesiin vaikuttavista tekijöistä ei kuitenkaan synny itsestään. Hankeavustuksilla pyrimme tukemaan aktiivista ja huolehtivaa suhtautumista vesistöihin, ympäristökasvatusasiantuntija Tanja Tuulinen toteaa.

Hankkeita monenlaisten vesistöjen äärelle

Hankkeita käynnistyy monen joen ympäristössä. Muun muassa Siuntionjoella ja Aurajoella koululaiset pääsevät tutustumaan vesiluonnon monimuotoisuuteen ja valuma-alueella tapahtuvan toiminnan vaikutuksiin ja taustatekijöihin. Porvoonjoella keskitytään auttamaan lapsia ja nuoria osallistumaan konkreettisesti lähiympäristön parantamiseen. Paimionjoella tuotetaan videoita ja muuta materiaalia, jotka auttavat nuoria ja aikuisia ymmärtämään veden laatuun vaikuttavia tekijöitä.

Ympäristöministeriö kasvatti tänä vuonna ympäristökasvatuksen hankkeisiin kohdentuvaa määrärahaa vesien- ja ympäristönhoidon tukemiseen tarkoitetulta momentilta.

– Halusimme tänä vuonna tukea vesiin liittyviä ympäristökasvatushankkeita, sillä hyvin suunnitellut ja kohderyhmille räätälöidyt hankkeet vahvistavat vesienhoidon pitkän aikavälin vaikuttavuutta. Tietoisuus vesien tilasta ja mahdollisuudet vaikuttaa esimerkiksi Itämeren kuormitukseen korostuvat näissä rannikkojokiimme keskittyvissä hankkeissa, sanoo ympäristöministeriön erityisasiantuntija Jenni Jäänheimo.

Lisäksi Hämeenlinnassa käynnistetään viidesluokkalaisten mikromuoviseuranta eli toteutetaan vesistöön liittyvää opetusta kansalaistieteen keinoja hyödyntäen. Pirkanmaan lintutieteellinen yhdistys kokoaa ja toteuttaa arvokkaaseen lintuvesistöön kytkeytyvän lukiokurssin monen tahon osaamista yhdistellen. Vantaa kohdentaa hankkeensa aikuisiin ja kasvatusalan ammattilaisiin ja etsii muun muassa parempia tapoja saada kuntalaiset osallistumaan toimintaan pienvesien tilan parantamiseksi. Hankkeessa tehdään työtä myös yhdessä Uudenmaan ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistämisryhmän Välkkeen kanssa. Minun mereni ry:n suuressa elokuvaprojektissa tuotetaan kaikkia ikäryhmiä puhutteleva elokuva ja siihen liittyvää materiaalia kouluopetuksessa hyödynnettäväksi sekä herätetään keskustelua Itämerestä.

Muissa hankkeissa teemoina mm. metsä, kaupunkiluonto ja verkostoituminen

Avustuksia myönnetään vesiteemaisten hankkeiden lisäksi myös kahdeksalle muulle hankkeelle.

Koulukinoyhdistyksen hankkeessa nuoret eri puolilla Suomea pääsevät keskustelemaan metsänsuojelusta, monimuotoisuuskysymyksistä ja ristiriitojen käsittelystä. Virittäjänä käytetään Havumetsän lapset -elokuvaa, josta järjestetään hankkeessa koululaisnäytöksiä. Elokuva tulee tehtävien kera koulujen saataville myös Koulukinoon.

Helsinkiläislasten ja -nuorten luontoyhteyttä vahvistetaan Pro Lapinlahti mielenterveysseuran hankkeessa. Hankkeessa muun muassa kehitetään yhteistyötä pääkaupungin luontokoulutoimijoiden kesken. ENO verkkokoulu puolestaan toteuttaa hankkeen, jossa kehitetään Pohjois-Karjalan ympäristökasvatusverkosto Itävän toimintaa.

Kaikkien avustettavien hankkeiden lyhyet kuvaukset ovat tiedotteen liitteenä.

Avustukselle on paljon kysyntää

Avustukset suunnataan vuosittain alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittäville kokeilu- tai kehittämishankkeille.

Avustukset ovat ympäristöministeriön hallinnonalan erityisavustuksia. Vuosittainen määräraha tulee momentilta ”Avustukset järjestöille ja ympäristönhoitoon”. Tällä kierroksella hankkeille suunnataan kuitenkin 130 000 euroa myös momentin ”Vesien ja ympäristönhoidon tukeminen” määrärahaa. Lisäksi jaetaan ympäristöministeriön saama, lasten ja nuorten metsäsuhteen vahvistamiseen tarkoitettu testamenttilahjoitus, yli 90 000 euroa. Jaettavaa on tällä kierroksella siten yhteensä lähes 500 000 euroa. Avustusta haettiin yhteensä 91 hankkeelle 3,9 miljoonan euron edestä.

Avustusta riittää tällä kierroksella alle viidesosalle hakijoista. Hankehakemusten äärellä on arvioitu muun muassa hankkeen tarpeellisuutta ympäristökasvatuksen ja -valistuksen tavoitteiden edistymisen kannalta ja avustuksen tarpeellisuutta toiminnan toteutumisen kannalta. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös mm. hankkeen selkeyteen ja kohderyhmien tavoittamiseen.

– Useissa rahoitettavissa hankkeissa haetaan vaikuttavuutta toiminnan sitomisesta tuttuun ympäristöön, mutta tuotetaan kuitenkin myös jotain yleisemmin kiinnostavaa. Tärkeää on myös se, että toiminnalle tai tuloksille on nähtävissä ja suunnitteilla jatkokäyttöä, Tuulinen kertoo. –  Valitettavasti myös useita hyviä ja toteuttamiskelpoisia hankkeita jää tälläkin kierroksella ilman avustusta suuren kysynnän vuoksi.

Kaikille hakijoille toimitetaan hankekohtainen päätös perusteluineen lähiviikkojen kuluessa.

Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankeavustukset (ely-keskus.fi)

Kuva © Keski-Suomen ELY-keskus