Julkaistu: 8.7.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Tue vesihuollon kehittämistä – vastaa kyselyyn!

Läntisen Suomen alueelle laaditaan yhteinen, vuoteen 2050 ulottuva vesihuoltostrategia, joka kattaa Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen sekä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. Hankkeen tavoitteena on selvittää, millainen on hyvä ja toimiva vesihuolto vuonna 2050 ja millaisilla toimilla siihen päästään.

Osallistu kyselyyn

Toimintavarma vesihuolto on eräs tärkeimmistä yhteiskunnan peruspalveluista. Vesihuollossa juomavesi otetaan pinta- tai pohjavedestä, joka puhdistetaan ja johdetaan koteihin juomavesiverkostoa pitkin. Likaantunut vesi kerätään viemäriverkostoa pitkin jätevedenpuhdistamolle puhdistettavaksi. Puhdistettu vesi johdetaan takaisin vesistöön ja meriin, jossa se on jälleen osa kiertokulkua. Nyt haluamme kuulla sinun ajatuksiasi alueesi vesihuollosta! Vastaa muutamaan lyhyeen kysymykseen ja olet mukana tukemassa tärkeää kehitystyötä: webropol.com/s/lantisensuomenvesihuolto2050

Hanketta koordinoivat alueen ELY-keskukset (Varsinais-Suomi, Häme, Etelä-Pohjanmaa ja Pirkanmaa). Hankkeen tavoitteena on selvittää, millainen on hyvä ja toimiva vesihuolto vuonna 2050 ja millaisilla toimilla siihen päästään. Strategia valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä. Hankkeen sivut: ymparisto.fi/lantisensuomenvesihuoltostrategia2050

ALT: logo, jossa Suomen kartta, vesipisara ja luku 2050.