Tekonurmikenttien kumirouhe mikromuovien lähteenä – mitä siitä tiedetään ja mitä ei tiedetä

Euroopan meristrategiadirektiivin edellyttämän merien tilan seurannan takia viime vuosina on jäsenmaissa alettu kiinnittää huomiota merten roskaantumiseen, muoviroskaan ja myös kaikkein pienimpien synteettisten polymeerihiukkasten, mikromuovien määriin meriympäristössä. Etenkin pohjoismaissa on laadittu maakohtaisia arvioita eri lähteiden merkityksestä mikromuovien ympäristöpäästöjen tuottajina. Tässä yhteydessä huomiota ovat saaneet myös tekonurmikentät, jotka tehtyjen selvitysten mukaan ovat eräs tärkeä mikromuovipäästöjä aiheuttava lähde. […]

Lue lisää

Syke ja THL selvittävät muovien ympäristö- ja terveyshaittoja

Suomen ympäristökeskus Syke on käynnistänyt yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa tutkimushankkeen, jossa selvitetään ympäristöön päätyvien muovien ympäristö- ja terveyshaittoja. Hanke on kaksivuotinen ja sitä rahoittaa ympäristöministeriö. Hankkeessa kootaan jo olemassa olevaa tutkimustietoa muovien vaikutuksista ympäristöön, eliöihin ja ihmisiin sekä arvioidaan tiedon tasoa ja osa-alueita, joista lisätietoa vielä tarvitaan. Nykytiedon kattavuutta arvioidaan tulevaisuuden haasteet […]

Lue lisää