Julkaistu: 16.9.2020

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Syke ja THL selvittävät muovien ympäristö- ja terveyshaittoja

Suomen ympäristökeskus Syke on käynnistänyt yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa tutkimushankkeen, jossa selvitetään ympäristöön päätyvien muovien ympäristö- ja terveyshaittoja. Hanke on kaksivuotinen ja sitä rahoittaa ympäristöministeriö.

Hankkeessa kootaan jo olemassa olevaa tutkimustietoa muovien vaikutuksista ympäristöön, eliöihin ja ihmisiin sekä arvioidaan tiedon tasoa ja osa-alueita, joista lisätietoa vielä tarvitaan. Nykytiedon kattavuutta arvioidaan tulevaisuuden haasteet huomioiden. Näitä ovat etenkin muovien käytön kehitys, kulutustapojen ja tuotannon muutokset sekä erilaiset kiertotalouden ratkaisujen vaikutukset. Hankkeessa kartoitetaan myös olemassa olevia sääntelykeinoja, joilla pyritään vaikuttamaan muovien aiheuttamiin ympäristö- ja terveysvaikutuksiin.

Tutkijat haluavat tavoittaa laajasti muovien ympäristö- ja terveysvaikutuksista kiinnostuneet sidosryhmät. Yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa arvioidaan tiedon saatavuutta, hyödynnettävyyttä ja siihen liittyviä kehitystarpeita sekä akuuttien tutkimustarpeiden kohdentamista jatkossa.

Viime vuosina on tutkittu erityisesti merten roskaantumista, muovien ja mikromuovien määriä eri päästölähteissä sekä niiden kulkeutumista meriin ja sisävesiin. Näiden lisäksi myös maaperän roskaantuminen ja erityisesti hitaasti hajoavan muovin kertyminen eliöihin ja sen mahdollisesti aiheuttamat terveys- ja ympäristöhaitat ovat alkaneet herättää huolta.

”Yhteiskunnan eri toimijoilla kuten päätöksentekijöillä, toiminnanharjoittajilla, tutkijoilla ja kansalaisilla tulee olla riittävästi ajantasaista tietoa, jotta muoveista aiheutuvien haittojen laajuutta ja merkitystä voidaan arvioida luotettavasti. Tieto luo perustan päätöksenteolle sekä sellaisten toimenpiteiden valinnalle, jotka ovat mahdollisimman vaikuttavia ja kustannustehokkaita”, hankkeen vetäjä, tutkija Päivi Fjäder Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

Muovien haitalliset ympäristö- ja terveysvaikutukset sekä mahdollisuudet niiden vähentämiseksi (MYSTEERI)

Lisätietoja

Tutkija Päivi Fjäder, Suomen ympäristökeskus Syke, puh. +358 295 251 434, sähköposti: paivi.fjader@ymparisto.fi

Kuva: Yhteiskunnan toiminnot heijastuvat herkästi myös ympäristöön muun muassa roskaantumisen kautta. © Ian Kirk / Wikimedia Commons