Mellersta Finland

Varning (ikon)

Översvämning

Giltighetsperiod 15.4. – 21.4.

Översvämningscentret/SYKE: Vårflod. Sjöar och floder kan översvämmas på platser i de lägsta områdena.

Västra delen av Norra Österbotten

Varning (ikon)

Översvämning

Giltighetsperiod 17.4. – 18.4.

Översvämningscentret/SYKE: Vårflod. Isdammar kan höja flodvattennivån, hota byggnader och vägar. Floder kan svämma över på platser i de lägsta områdena

Satakunta

Varning (ikon)

Översvämning

Giltighetsperiod 17.4. – 18.4.

Översvämningscentret/SYKE: Vårflod. Floder kan svämma över på platser i de lägsta områdena

Mellersta Österbotten

Varning (ikon)

Översvämning

Giltighetsperiod 17.4. – 18.4.

Översvämningscentret/SYKE: Vårflod. Floder kan svämma över på platser i de lägsta områdena

Södra Österbotten

Varning (ikon)

Översvämning

Giltighetsperiod 17.4. – 18.4.

Översvämningscentret/SYKE: Vårflod. Floder kan svämma över på platser i de lägsta områdena

Österbotten

Varning (ikon)

Översvämning

Giltighetsperiod 17.4. – 18.4.

Översvämningscentret/SYKE: Vårflod. Floder kan svämma över på platser i de lägsta områdena

Birkaland

Varning (ikon)

Översvämning

Giltighetsperiod 17.4. – 18.4.

Översvämningscentret/SYKE: Vårflod. Floder kan svämma över på platser i de lägsta områdena

true