Julkaistu: 13.6.2024

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Sinilevätilanne yhä rauhallinen viikolla 24 Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla tai Keski-Pohjanmaalla (Pohjalaismaakunnat)

Alueella ei ole havaittu sinilevää sisävesissä tai merialueella. Valtakunnallisessa seurannassa Varsinais-Suomen rannikkovesiltä ja Pirkanmaan ja Keski-Suomen sisävesialueilta on yksittäisiä havaintoja vähäisistä sinilevähavainnoista.

Lämmin vesikerros on toistaiseksi vielä hyvin ohut ja pintavesien lämpötilat muuttuvat sään mukana hyvin nopeasti. Kesän edetessä vesi lämpenee pysyvämmin ja yhä syvemmältä. Alkukesän lämpöjakso voi näkyä viiveellä myöhemmässä levätilanteessa. Vaasan eteläpuolisella Selkämerellä laajojen sinileväesiintymien riski on kesällä 2024 huomattava SYKE:n (sttinfo.fi) riskiarvion mukaan.

Sinilevät viihtyvät erityisesti ravinteikkaissa ja lämpimissä vesissä. Tyyni, aurinkoinen ja lämmin sää saa sinilevän runsastumaan ja nousemaan vedenpintaan, jolloin se muodostaa sinertävänvihreitä lauttoja. Myös runsaiden sateiden myötä vesistöihin valuvat ravinteet luovat leville otolliset lisääntymisolosuhteet. Tuuliolosuhteet vaikuttavat sinilevän havaittavuuteen, sillä veden sekoittuessa lautat hajoavat ja levähiukkaset hajaantuvat veden eri kerroksiin.

Mikäli on epäilys, että vedessä on sinilevää, siinä ei tule uida tai sitä ei tule käyttää sauna-, kastelu ja pesuvetenä. Sinileväpitoinen vesi saattaa aiheuttaa muun muassa iho-oireita, silmien ärsytystä ja pahoinvointia.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottaa tilanteesta kesän ajan torstaisin. Sinilevän runsaus arvellaan silmämääräisesti asteikolla 0 (ei sinilevää) – 3 (erittäin runsaasti sinilevää). Seuranta toteutetaan yhdessä Suomen ympäristökeskuksen, kuntien ja yksityishenkilöiden kanssa. Sinileväseurannan havainnot kertovat tilanteesta havaintopaikalla ainoastaan kyseisenä ajankohtana ja tilanne voi voi muuttua nopeasti sääolosuhteiden mukana.

Ajankohtaiset tiedot levätilanteesta löytyvät Järvi-Meriwikistä (www.jarviwiki.fi), jonne myös kansalaiset voivat tallentaa omia havaintojaan. Havaintolähetti-sovelluksella havainnon tallentaminen onnistuu helposti myös puhelimella. Sinilevähavainnoista voi myös ilmoittaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen leväseurantapuhelimen numeroon 0295 027 990.

Lisätietoja:

Leväseurantapuhelin 0295 027 990
Järviwiki www.jarviwiki.fi

Kuva: © Niina Hyttinen