Julkaistu: 2.9.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Sinilevät paikoitellen runsastuneet Saaristomerellä, sisävesissä sinilevätilanne viime viikkojen kaltainen (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Viime viikonlopun ja alkuviikon kesäisen lämpimän ja aurinkoisen sään myötä sinilevät runsastuivat paikoitellen Saaristomeren alueella erityisesti alkuviikosta, mutta loppuviikkoa kohden sinilevähavainnot vähenivät. Sisävesissä sinilevää on tavattu paikoitellen runsaastikin, mutta tilanne on pysynyt pitkälti viime viikkojen kaltaisina.

Merialueilla sinilevää havaittiin kuluvan viikon aikana erityisesti Saaristomeren sisä- ja välisaaristossa niin ELY-keskuksen vakiohavaintopaikoilla kuin Rotarien ylläpitämillä havaintopaikoillakin. Havainnot vaihtelivat vähäisestä sinilevämäärästä runsaaseen ja runsaita sinileväesiintymiä havaittiin erityisesti Mynälahdella, Paraisten eteläpuolisilla vesialueilla ja Merimaskussa. Selkämeren havaintopaikoilla ei havaittu sinilevää tällä viikolla.

Sisävesialueilla sinilevää havaittiin tällä viikolla kuudella ELY-keskuksen vakiohavaintopaikalla. Havaintoja tehtiin pääasiassa samoilla järvillä kuin aikaisemmillakin viikoilla ja esiintymät olivat pääasiassa vähäisiä. Kahdella havaintopaikalla, Kiskon Kirkkojärvellä ja Rymättylän Kirkkojärvellä, sinilevää oli viime viikkojen tapaan runsaasti.

Tarkemmat levätiedot havaintopisteittäin: www.järviwiki.fi > Havainnot

Runsaatkaan sinileväesiintymät eivät ole harvinaisia vielä tähän aikaan vuodesta ja varsinkin merialueilla sinilevähavaintoja voi tehdä pitkälle syksyyn. Sinilevätilanteeseen vaikuttaa hyvin paljon paikalliset sääolot ja tilanne voi muuttua nopeastikin esimerkiksi tuulen vaikutuksesta. Valtakunnallinen sinileväseuranta jatkuu syyskuun loppuun saakka. Vakiohavaintopaikkojen levätilannetta voi siihen asti seurata Järvi&Meriwiki -palvelusta, johon voi myös tallentaa omia levähavaintoja esimerkiksi älypuhelimen selaimessa toimivan Havaintolähetti-verkkosovelluksen avulla (www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/). Varsinais-Suomen ELY-keskukseen voi myös ilmoittaa levähavainnoista numeroon 0295 022 530.

Linkkejä:

Levätilanne (ely-keskus.fi)
Järvi-meriwiki  (jarviwiki.fi)
Havaintolähetti(jarviwiki.fi)
Lounais-Suomen sinilevähavainnot (karttasovellus)
Valtakunnalliset levätilannekatsaukset (syke.fi)

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Sanna Kipinä-Salokannel, puh. 0295 022 879

Kuva: Saaristomeren sisäsaaristoa. @Kaija Joki-Sipilä