Julkaistu: 28.8.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Sinileväkesä rauhallinen Kaakkois-Suomen vesialueilla (Kaakkois-Suomi)

Levähavaintoja Kaakkois-Suomen järvillä on vähän myös tällä viikolla. Sisämaan vakiohavaintopaikoista vain Lappeenrannan Haapajärvellä on edelleen havaittu sinilevää. Muilta havaintopaikoilla on saatu vain vähän havaintoja ja todetut levämäärät ovat olleet vähäisiä.

Itäisen Suomenlahden ulkosaaristossa sinilevää oli viime viikolla paikoin vielä pintavedessä, mutta sään viilentyessä levämäärät näyttävät selvästi vähentyneen. Virolahden edustalla ja Haapasaaren tuntumassa todettiin tällä viikolla vähäisiä määriä levää veteen sekoittuneena. Rajavartiolaitoksen lentäjät havaitsivat Suomenlahden avomerialueilla alkuviikosta hieman sinilevää.

Sekä järvillä että merialueella lämpötilat vaihtelevat 20 asteen molemmin puolin (17-23 astetta).

Vesitilanne

Vuoksen vesistössä useimpien järvien ja jokien vesitilanne on ajankohtaan nähden varsin tavanomainen. Heinäkuun sademäärä oli lähes kaksinkertainen verrattuna keskimääräiseen heinäkuun sadantaan. Alkukesä ja elokuun alku ovat olleet sen sijaan hyvin vähäsateisia, joten koko kesän tähänastinen sademäärä on vain hieman keskimääräistä suurempi. Vähäsateinen jakso jatkuu sääennusteiden mukaan vielä ainakin ensi viikon alkupuolen ajan.

Saimaan vedenpinta oli keväällä ajankohtaan nähden erittäin korkealla, mutta on laskenut hitaasti elokuun puolivälin mediaanitasolle. Ennusteen mukaan Saimaan pinta laskee seuraavan kuukauden aikana 10-15 cm, pysyen ajankohdan keskitason tuntumassa.

Kaakkois-Suomen pienissä vesistöissä järvet ovat ajankohdan keskitasolla tai osin vähän keskimääräistä korkeammalla heinäkuun runsaiden sateiden vaikutusta.

Kymijoen vesistöalueen järvet ovat pääsääntöisesti ajankohdalle tyypillisillä tasoilla

Päijänteen pinta on lähellä ajankohdan keskimääräistä tasoa ja jatkaa laskuaan. Syyskuun puoliväliin mennessä laskua kertynee 15-20 cm. Päijänteen lähtövirtaama on suunnilleen ajankohdan mediaanin suuruinen. Kymijoen virtaama on vähän ajankohdan keskimääräistä pienempi.

Lähetä omat levähavaintosi Järviwikiin

Ajantasaiset levätilannetiedot ovat nähtävillä Järviwiki-sivustolla, jonne voi lisätä myös omia yleisöhavaintoja. Havainnot voi tallentaa Järviwikiin suoraan havaintopaikalta puhelimen avulla. Havaintolähettiä voi käyttää Järviwikin tunnuksilla.

Kaakkois-Suomen viranomaiset ja koulutetut vapaaehtoiset seuraavat levätilannetta viikoittain noin 19 havaintopaikalla syyskuun alkuun asti. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tiedottaa levätilanteesta säännöllisesti.

Kaakkois-Suomen alueelta tehdyt levähavainnot voi ilmoittaa Kaakkois-Suomen levälinjalle, puh. 040 767 5388 tai sähköpostitse osoitteeseen: levaseuranta.kaakkois-suomi(at)ely-keskus.fi.

Verkossa:

Järviwiki:

Levätilanne/Kaakkois-Suomen ELY-keskus
Havaintolähetti

www.syke.fi:

Valtakunnallinen leväkatsaus
www.ely-keskus.fi
Levatilanne – Kaakkois-Suomi

Lisätietoja
Tiedottaja Sirpa Skippari
s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 029 287

Hydrobiologi Jouni Törrönen
s-posti: etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi
puh. 0295 029 296