Julkaistu: 27.6.2024

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Sinilevähavainnot lisääntyneet runsaasti sekä meri- että sisävesialueilla (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Sinilevähavainnot Lounais-Suomesta ovat lisääntyneet. ELY-keskuksen vakioseurannassa sinilevää on havaittu runsaasti sekä Saaristomerellä että sisävesillä. Havaintoja on myös Selkämereltä. Myös Rotarien seurantaan ja Vesi.fi-palveluun on tallennettu runsaita sinilevähavaintoja.

Merialueilla Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakioseurannassa havaittiin runsaasti sinilevää Mynälahden sisäosissa, ja myös kansalaishavaintojen mukaan Mynälahdessa on kuluneella viikolla ollut runsaasti sinilevää.  Runsaasti sinilevää on ollut myös Kaarinan ja Paraisten merialueilla, Paraisten Bläsnäsin alueella erittäin runsaasti.  Saaristomerellä on havaittu sinilevää ainakin jossain määrin muualla, paitsi osassa ulkosaaristoa. Selkämerellä levää on vielä toistaiseksi vähäisesti. Satelliittikuvien perusteella sinilevää esiintyy koko Saaristomeren eteläpuoleisella avomerialueella.

Sisävesialueilla Littoistenjärvellä ja Rymättylän Kirkkojärvellä on havaittu runsaasti sinilevää. Kemiönsaarella Dragsfjärdenissä ja Somerolla Painionjärvessä sinilevää on hieman, ja yleisöhavaintojen mukaan myös Metsä-Valkjärvellä, Nummijärvellä, Narvijärvellä ja Säkylän Pyhäjärvellä on sinilevää.

Levätilanteen seuraaminen perustuu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen vakiohavainnointiin, Rotarien seurantaan, satelliittikuviin sekä kansalaisten yleisöhavaintoihin. Tarkempia tietoja havaintopisteittäin voi etsiä Järvi-Meriwikistä sekä Lounais-Suomen sinilevähavaintojen karttasovelluksesta. Molemmat on linkattu tämän katsauksen loppuun.

Aurinkoinen ja lämmin sää johtaa sinileväesiintymien runsastumiseen, ja sinilevätilanne voi muuttua hyvin lyhyessä ajassa. Sinilevätilanne voi muuttua nopeasti tuulien suuntien mukaan, jolloin veden kelpaaminen virkistyskäyttöön tulee arvioida paikan päällä. Apteekista saatavilla olevia myrkkytestejä käyttäessä tulee huomioida, että ne eivät havaitse sinilevien mahdollisesti erittämiä hermomyrkkyjä, eikä sinilevien myrkyllisyyttä voi arvioida omin silmin.

Vähäinen määrä sinilevää ei pääsääntöisesti estä vedessä uimista tai veden käyttöä, kunhan noudattaa tarvittavaa huolellisuutta. Vettä ei tule niellä, ja uimisen jälkeen on suositeltavaa peseytyä iho-oireiden välttämiseksi. Mikäli sinilevää on vedessä runsaasti, ei vettä tule käyttää saunavetenä, syötävien kasvien kasteluvetenä, eikä sitä tule käyttää talousvetenä keittämisenkään jälkeen. Lapsia ja lemmikkejä tulee pitää silmällä ja estää pääsy rantaveteen, eikä kovin sinileväinen vesi sovellu uimiseen. Juomavesi on syytä tarjoilla lemmikeillekin muualta kuin rantavedestä.

Vähäinen sinilevä erottuu vedessä esimerkiksi vihertävinä hippusina. Runsastuessaan sinilevä kohoaa pinnalle ja muodostaa silmin havaittavia viiruja ja lauttoja. Lopuksi sinileväkukinta saattaa pahimmillaan muodostaa paksua puuroa, joka kasautuu rantaan. Sinileväkukinto erottuu monista levistä sillä, että esiintymä hajoaa kepillä koskettaessa eikä se takerru keppiin kuten esimerkiksi rihmamainen viherlevä.

Levähavainnoista ilmoittaminen

Varsinais-Suomen ELY-keskukseen voi ilmoittaa levähavainnoista Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa (p. 0295 022 530). Järvi-Meriwikiin voi ilmoittaa havainnoista esimerkiksi älypuhelimen Havaintolähetti-sovelluksen kautta. Lounais-Suomen kuluneen viikon (26/2024) sinilevähavaintoja voi tarkastella alla linkatun karttasovelluksen avulla. Erityisen runsaista tai muuten mietityttävistä levähavainnoista voi toimittaa näytteen mikroskopointianalyysiä varten. Näytteen lähettämisestä tulee sopia ensin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa (p. 0295 022 530).

Linkkejä

Levätilanne (ely-keskus.fi)
Järvi-meriwiki (jarviwiki.fi)
Havaintolähetti (jarviwiki.fi)
Lounais-Suomen sinilevähavainnot (karttasovellus)
Valtakunnalliset levätilannekatsaukset (syke.fi)

Lisätietoja

Harjoittelija Emilia Pohto, puh. 0295 022 530
Ryhmäpäällikkö Janne Suomela, puh. 0295 022 947

Kuva: Köyliön Kuninkaanlähde © Emilia Pohto