Julkaistu: 21.2.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Sateet nostavat järvien vedenkorkeuksia, säännöstelyssä joudutaan tasapainoilemaan Kokemäenjoen tulvien vuoksi (Pirkanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi)

Tulevan viikonlopun sateet nostavat ennestään suuria vedenkorkeuksia. Tämän vuoksi Pirkanmaan säännöstellyillä järvillä joudutaan tasapainottelemaan juoksutusten kanssa, jotta sekä Kokemäenjoella että järvillä vältyttäisi merkittäviltä tulvavahingoilta. Toistaiseksi sateista on aiheutunut peltotulvia Kokemäenjoen keskiosalla Huittisissa.

Viime aikojen sateet ovat saaneet veden virtaamaan Pirkanmaalla

Luonnontilaisilla järvillä on jo ylitetty keskimääräisiä tulvakorkeuksia, mutta järvillä ei toistaiseksi ole aiheutunut tulvavahinkoja. Esimerkiksi Muroleenkosken yläpuolisella järviryhmällä (Palovesi, Ruovesi, Tarjannevesi, Visuvesi ja Vaskivesi) vedenkorkeudet ovat saavuttamassa mittaushistorian suurimpia vedenkorkeuksia helmi-maalikuussa. Mittaukset ulottuvat vuoteen 1865.

Vedenkorkeuden ollessa suurimmillaan olisi myös talviaikaiseen ennätykseen enää 15 cm senttimetriä. Visuveden havaintoaseman suurin havaittu talviaikainen vedenkorkeus on 97,02 metriä meren pinnasta (29.12.1974) ja ennusteen mukaan suurin vedenkorkeus 96,86 m saavutetaan maaliskuun alussa.

Poikkeuslupien avulla vältetty laajat tulvavahingot

Juoksutukset ovat olleet Pirkanmaan suurilla säännöstellyillä järvillä (Näsijärvi, Vanajavesi, Pyhäjärvi ja Kyrösjärvi) suuria koko talven, koska järviin tulleet vesimäärätkin ovat olleet suuria. Kyrösjärveä on säännöstelty joulukuun alusta alkaen poikkeusluvalla, jonka avulla on voitu juoksuttaa lupaehtoja suurempia vesimääriä. Tästä huolimatta vesi on järvellä edelleen korkealla.

Näsijärven ja Pyhäjärven säännöstelyyn saatiin kaksi viikkoa sitten poikkeuslupa, jotta lumen sulamistulviin ei tarvitse varautua. Ilman poikkeuslupaa järvistä olisi pitänyt juoksuttaa suuria vesimääriä vedenkorkeuden alentamiseksi, ja juoksutukset olisivat aiheuttaneet laajoja tulvavahinkoja Kokemäenjoen keskiosalla. Vanajavedellä on pystytty pitämään vedenkorkeudet tähän viikkoon asti lähellä pitkän ajan keskiarvoja, mutta viime viikon sateiden myötä vedenkorkeudet ovat lähteneet nousuun.

Juoksutusten kanssa tasapainotellaan

Pirkanmaan säännösteltyjen järvien juoksutuksia on pyritty säätelemään niin, että Kokemäenjoessa aiheutuisi mahdollisimman vähän vahinkoja. Samaan aikaan juoksutukset on pyritty pitämään mahdollisimman suurina, jotta vedenkorkeudet järvillä eivät nouse vahinkotasolle. Toistaiseksi tulvat ovat aiheuttaneet ajoittain peltotulvia Kokemäenjoen keskiosalla Huittisissa, mutta rakennusvahinkoja ei ole syntynyt.

Tulevalle viikonlopulle ennustetaan voimakkaita sateita sekä Pirkanmaalle että Satakuntaan. Sateiden myötä säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet nousevat entisestään. Juoksutuksia pyritään suunnittelemaan kaikilla järvillä sekä Kokemäenjoen voimalaitoksilla siten, että virtaamahuippu Kokemäenjoen ala- ja keskiosassa jäisi mahdollisimman pieneksi aiheuttamatta kuitenkaan ongelmia säännösteltyjen järvien rannoilla. Alueen ELY-keskukset, voimalaitokset ja pelastuslaitokset tekevät tiivistä yhteistyötä, jotta tulvavahingoilta vältytään.

– Sääennusteita seurataan nyt tiiviisti. Tilanne hahmottuu paremmin ensi viikolla, kun tiedetään toteutuneet sademäärät ja saadaan tarkemmat sääennusteet tulevalle viikolle. Tämän hetken ennusteen mukaan Pirkanmaan pohjoisosaan ollaan saamassa yöpakkasia, mikä helpottaa tilannetta hiukan.

Sateet taas aiheuttaisivat lisähankaluuksia juoksutuksien suunnitteluun, toteaa Pirkanmaan ELY-keskuksen johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid.

Lisätietoja:

Pirkanmaan vedenkorkeudet:
http://wwwi3.ymparisto.fi/i3/tilanne/FIN/Vedenkorkeus/PIR.htm

Pirkanmaan ELY-keskus:
johtava vesitalousasiantuntija Diar Isid, 0295 036 188