Julkaistu: 29.7.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 29.7.2021

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 81,89.  Pinta on laskenut kevään huipusta jo 67 cm, josta puolet heinäkuussa. Nyt taso on 22 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Heinäkuu on ollut toinen vähäsateinen ja lämmin kuukausi peräkkäin. Mikäli sama säätyyppi jatkuu edelleen, jatkuu myös vesipintojen lasku kaikissa vesistöissä.

Iisalmen reitillä on pidetty juoksutukset minimissä ja silti vesistöjen pinnat ovat laskeneet säännöstelyn tavoitetasojen alle. Parannusta tilanteeseen saadaan sateiden tullessa.

Nilsiän reitillä ja Juojärvellä vesitilanne on samanlainen kuin Iisalmen reitillä. Juoksutus on vähäistä, mutta pinnat ovat ajankohdan keskimääräisten alapuolella.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 13cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,51. Taso on ajankohtaan nähden korkea. Pinta on laskenut kevään korkeimmasta jo 35 cm. Kesän vähäsateisuus ja lisäjuoksutukset, jotka on jo lopetettu, käänsivät Saimaan altaan nopeaan laskuun.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä pinnan laskua heinäkuussa on 20 – 33 cm. Tämän päivän pinnankorkeudet ovat 5 – 20 cm ajankohdan keskimääräisen alapuolella.  Suontee on vain 5 cm, mutta Hankavesi 20 cm alle.

Vesistöjen pintalämpötilat ovat tavallista korkeampia. Lukemat ovat olleet isojenkin vesien rannoilla reilusti yli 25 astetta. Lämpötilat myös alttiita tuulten vaikutukselle, joten nopeat muutokset ovat mahdollisia.

Pohjavesien taso on vielä siedettävä, mutta kuivan säätyypin jatkuminen mahdollistaa vaikeampaan tilaan kuivumisen syksyn edetessä.

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen,
Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus,
puh 0295026823, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuva: Pohjois-Savon ELY-keskus