Julkaistu: 29.6.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 29.6.2023

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,22.  Nyt taso on 8 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vedenpinta on laskenut tulvahuipusta jo puoli metriä. Lisäjuoksutukset Naapuskosken säännöstelypadosta ja Konnuksen tulvakanavasta on lopetettu kaksi viikkoa sitten.

Iisalmen reitillä Kiuruvesi, Porovesi ja Onkivesi ovat kesäkauden luparajoissa. Juoksutus on ollut vähäistä jo pitkään. Juhannusviikonlopun sateetkin osuivat Iisalmen reitille lievinä, koska virtaamahuiput jäivät pieniksi.

Nilsiän reitin alaosassa Syvärin ja Vuotjärven vedenpinnat ovat 5-10 cm ajankohdan keskimääräistä ylempänä. Myös Juojärvi on pari senttiä keskimääräisen yläpuolella.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 5 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,45. Kevään tulvahuippu näyttäisi olevan ohitettu. Sattumoisin 30 viimeisen vuoden hyvin laakean tilastollisen tulvahuipun päivämäärä Haukivedessä on juuri tänään 29.6.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä latvavedet Pielaveteen asti ovat jo laskeneet ajankohdan keskimääräisen tason alle. Iisvedestä alaspäin ollaan likimain keskimääräisillä tasoilla.

Pintaveden lämpötila

Pohjois-Savossa pintavesien lämpötilat ovat selvästi yli 20 astetta. Vedet ovat keskimääräistä lämpimämpiä. Pintaveden lämpötilat ovat tyypillisesti alttiita vaihteluille ja tilanne voi samankin järven rannoilla olla hyvinkin erilainen.

Pohjavesitilanne

Pohjavedet ovat Pohjois-Savossa valtakunnallisen pohjavesiseurannan mukaan hyvällä tasolla.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus. puh 0295 026 823, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuva: Pohjoissavolainen järvimaisema © Pohjois-Savon ELY-keskus