Julkaistu: 29.4.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 29.4.2020 (Pohjois-Savo)

Vedenpinnan korkeudet

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,25. Pinta on laskenut kuukauden aikana 7 cm. Taso on 15 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Konnuksen tulvajuoksutuskanavan juoksutus on ollut täysillä ja lisäksi on avattu pienesti Naapuskosken patoa. Lisäjuoksutukset ovat yhteensä noin 50 m3/s.  Juoksutuksen lopettamista harkitaan nyt, vaikka varsinainen kevättulvakausi on kalenteriajallisesti vasta alkamassa. Ennustettu kevättulva on jäämässä keskimääräistä pienemmäksi koko Pohjois-Savossa.

Iisalmen reitillä Kiuruveden pinta on 20 cm yli kesäkorkeuden, mutta pinnan nousu on ollut hidasta ja huipun ajankohta viivästyy keskimääräistä myöhemmäksi. Poro- ja Onkiveden uusi säännöstelylupa on otettu käyttöön. Juoksutukset ovat kasvamassa ja pinnannousu pysyy kurissa juoksutuksia lisäämällä noin viikon verran, sen jälkeen ennustettu tulovirtaama ylittää juoksutuskapasiteetin ja pinnan nousua tapahtuu enemmän.

Nilsiän reitin alaosalla Syvärin ja Vuotjärven pinnat ovat ajankohtaan nähden normaalit ja juoksutuskin on keskimääräistä.  Juojärvellä on samanlainen tilanne. Näissä kaikissa säännöstelyissä kevätkuoppa on valmis pinnannousun kiihtymistä varten.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 50 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason. Lukema on nyt N2000+ 76,49. Pinta on noussut kuukaudessa 6 cm. Haukiveden pinnannousu jatkunee heinäkuulle asti.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä ollaan noin 15 cm yli ajankohdan keskimääräisten lukemien. Pielavesi odotetaan nousevan vain pari kuukautta sitten olleen talvihuipun tasolle noin 10 cm nykyisestä. Iisvesi ja Hankavesi noussevat enää vain muutaman sentin. Kevätnousu on jäämässä kokonaan pois reitin eteläisimmiltä altailta Suonteelta ja Konnevedeltä.

Pohjavesi

Pohjavesitilanne on hyvä koko Pohjois-Savossa.

Lumi- ja jäätilanne

Lunta on vielä maakunnan pohjoisrajoilla Kiuruvedeltä Rautavaaralle ulottuvalla kaistaleella.

Pohjois-Savon virallisilla mittapaikolla jäät ovat lähteneet. Maakunnan pohjoisosissa ja pienissä järvissä etelämpänäkin jäitä vielä on, mutta jäätilanne on kevään myötä nopeasti heikkenevä, eikä jäillä ole enää turvallista liikkua.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon ELY-keskus. puh 0295026823, ilkka.maksimainen(at)ely-keskus.fi

Pohjavesitiedot

vesitalousasiantuntija Ville Matikka puh. 0295 026 262, ville.matikka(at)ely-keskus.fi