Julkaistu: 27.8.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 27.8.2020 (Pohjois-Savo)

Vedenpinnat edelleen matalalla

Kallaveden vedenpinta on noin 15 cm ajankohdan keskimääräisen korkeuden yläpuolella, tasossa NN+81,55 m. Viime vuonna samaan aikaan vedenpinta oli alhaalla, tasossa NN +81,25 m, joka on samalla myös säännöstelyn alaraja laivaliikennekaudella.

Nykyisen ennusteen mukaan Kallaveden vedenpinta jatkaisi hyvin maltillista laskuaan aina syyskuun puoleen väliin saakka. Kallavesi purkaa vetensä alapuolisiin vesistöihin Konnuksen ja Karvion luonnonkoskien kautta ja purkautumista hidastaa ELY-keskuksen toimesta aiemmin rakennetut pohjapadot. Säännöstelypadot Leppävirran Konnuksessa ja Naapuskoskessa ovat olleet koko kesän suljettuina.

Iisalmen reitin säännöstellyistä järvistä Onkivesi on lupaehtojen mukaisen alarajan tuntumassa. Porovesi ja Kiuruvesi ovat lähellä ajankohdan tavoitekorkeuksia, myös Onkivesi nousee piakkoin tavoitekorkeuksiin.

Nilsiän reitin säännösteltyjen järvien vedenpinnoista Laakajärvi on noin 20 cm keskimääräistä alempana, Syväri saman verran keskimääräistä ylempänä, kun taas Vuotjärvi on ajankohdan mukaisessa keskimääräisissä korkeudessa. Nilsiän reitin vedenpinnat ovat nousemassa.

Rautalammin reitin säännöstelemättömät järvet ovat noin 5 cm ajankohdan keskiarvojen alapuolella ja laskevat noin 5 senttiä syyskuun loppuun mennessä.

Pohjavesitilanne

ELY-keskuksella on Pohjois-Savossa kolme pohjaveden seuranta-asemaa (Sonkajärvi, Keitele ja Rautavaara) ja näissä pohjavesitilanne on lähellä ajankohtaista keskiarvoa. Maankosteuden vajaus on Pohjois-Savon alueella noin 20-80 mm, joten vähäiset sateet eivät korjaa vajetta siellä, missä maankosteuden vajaus on suuri. Pohjavesitilanteeseen vaikuttavat myös pohjavesialueen koko ja maaperän tiiviys. Pienillä ja hyvin vettä läpäisevillä aluilla sateettomuus laskee nopeammin vedenpintoja.

Lisätietoja:
Pohjois-Savon ELY-keskus
yksikön päällikkö Jukka Hassinen, puh.295 026 783,             etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjavesitiedot:
vesitalousasiantuntija Ville Matikka puh. 0295 026 262, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi