Julkaistu: 27.6.2024

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 27.6.2024

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,28.  Taso on 3 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Lisäjuoksutukset Konnuksen tulvakanavasta ja Naapuskosken padosta lopetettiin kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Pinnan aleneminen on ollut silti huomattavan nopeaa. Kesäkuun alusta 40 cm.

Iisalmen reitillä on saavutettu kesäkorkeudet ja juoksutukset on pienennetty pintojen säilyttämiseksi hyvällä kesäkorkeudella. Sama koskee myös Pohjois-Savon muita säännösteltyjä vesistöjä – Nilsiän reittiä ja Vuotjärveä.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 35 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,80. Pinta on laskenut kevään tulvahuipusta 17 cm. Saimaalla lisäjuoksutus on käynnissä, mutta on ilmoitettu loppuvan viikonlopun jälkeen.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä eteläinen Suontee -Paasivesi nousi poikkeuksellisen korkealle ja on edelleen ajankohdan keskiarvon yläpuolella samoin kuin reitin alaosan keskusjärvi Konnevesi.  Muualla Rautalammin reitillä vesipinnat ovat lähellä ajankohdan keskimääräistä.

Pohjavesitilanne

Pohjavedet ovat Pohjois-Savossa valtakunnallisen pohjavesiseurannan mukaan hyvällä tasolla, mutta kuivan säätilan vuoksi toki laskusuunnassa.

Pintaveden lämpötila

Pintavesien lämpötilat ovat korkeita Pohjois-Savon havaintopaikoilla. Kesäkuun alussa havaittiin yli 20 asteen lämpötiloja ennätysaikaisin ja nyt parhaillaan on palattu samoihin lukemiin.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus. puh 0295 0268 23, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuva: Pohjoissavolainen järvimaisema © Pohjois-Savon ELY-keskus