Julkaistu: 27.2.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 27.2.2020 (Pohjois-Savo)

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,45.  Taso on 47 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Konnuksen tulvajuoksutuskanavan juoksutus on täysillä ja avattu lisäksi pienesti Naapuskosken patoa. Lisäjuoksutukset ovat yhteensä noin 50 m3/s.  Juoksutusta jatketaan todennäköisesti koko kevään ajan.  Kallaveden säännöstelylupa mahdollistaa vähälumisena talvena helmi-maaliskuun aikana tehtävästä pinnan alentamisesta luopumisen, mikäli ennustettu kevättulva jää keskimääräistä pienemmäksi. Nyt nämä edellytykset täyttyvät ja ely-keskus on päättänyt ottaa käyttöön tämän poikkeuksen.

Iisalmen reitillä Kiuruveden pinta on saatu pidettyä juoksutusmuutoksilla säännöstelyluvan mukaisen tavoiteylärajan lähettyvillä. Poro- ja Onkiveden uusi säännöstelylupa on otettu käyttöön. Merkittävin muutos uudessa luvassa on pakollisen kevätaleneman poistuminen eli nyt ei tehdä entisenlaista pintojen alentamista. Pinnat pidetään noin 10 senttiä ylärajan alapuolella. Juoksutukset ovat olleet taas viime päivinä erittäin suuria.  Juoksutusten taso jatkossa riippuu lämpötiloista.

Nilsiän reitin alaosalla Syvärin ja Vuotjärven pinnat ovat ajankohtaan nähden korkealla ja juoksutus on kaksinkertainen keskimääräiseen nähden.  Juojärvellä on samanlainen tilanne. Näissä kaikissa säännöstelyluvissa on edelleen alenevan ylärajan kausi.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 22 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason. Lukema on nyt N2000+ 76,34. Haukiveden pinnannousu jatkunee heinäkuulle asti.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä ollaan noin 30 cm yli ajankohdan keskimääräisten lukemien. Reitin latvoilla Pielavedellä on havaittu ajankohdan korkeimmat vedenkorkeudet mittaushistorian aikana. Ennuste on, että uutta ajankohdan ennätysviivaa piirtyy koko kevään ajan. Rautalammin reitin eteläisemmät altaat saavuttanevat ajankohdan korkeusennätykset huhtikuun alussa, jolloin on yleensä havaittu kevään alimmat pinnankorkeudet.

Pohjavesi

Pohjavesitilanne on hyvä koko Pohjois-Savossa. Lumettomuuden vuoksi lyhytaikaiset pakkaset saavat aikaan pienen routakerroksen.  Maastossa on runsaasti imeytymistä odottavaa pintavettä.

Lumi- ja jäätilanne

Lumen vesiarvossa on suuri vaihtelu alueen eteläosissa vain maa valkeana, mutta Rautavaaran ja Sonkajärven vaaramaisemissa jopa 120 mm.

Jäätilanne on vaihteleva. Pohjois-Savon virallisilla mittapaikolla ollaan noin 30 cm tasolla. Ajankohtaan nähden jäänpaksuudet ovat pieniä. Nyt jäillä on vain vähän lunta ja pakkanen on jäädyttänyt jäiden päälle nousseet vedet. Suurten virtaamien vuoksi purojen ja ojien suut ja erityisesti säännöstelypatojen alapuolet ovat laajalti heikkoja.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen
puh 0295 026 823, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Pohjavesitiedot:
Vesitalousasiantuntija Ville Matikka
puh 0295 026 262, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi