Julkaistu: 25.6.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 25.6.2020 (Pohjois-Savo)

Järvien vesipinnat ovat vielä suhteellisen hyvällä tasolla, mutta kuivuuden jatkuminen tarkoittaa vesitilanteen huononemista koko Pohjois-Savossa.  Jos kesäkuun tyyppinen suursäätila jatkuu vielä heinäkuun, vedenpinnat laskevat useissa järvissä todella paljon. Useimmissa tapauksissa tilanteen parantamiseksi ei ole tehtävissä mitään.

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,22.  Pinta laski kuukauden aikana 25 cm. Taso on 11 cm alle ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 24 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason. Lukema on nyt N2000+ 76,50. Pinta on laskenut kuukaudessa 7 cm.

Pohjavesitilanne on vielä hyvä koko Pohjois-Savossa, mutta maasto on kuivunut touko-kesäkuussa nopeasti.  Poutaisen kesän toteutuminen saattaa kuivattaa kaivoja.

Lisätietoja:

Pohjois-Savon ELY-keskus
vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen, puh 0295 026 823, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjavesitiedot:
vesitalousasiantuntija Ville Matikka puh. 0295 026 262, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi