Julkaistu: 25.5.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 25.5.2022

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,62.  Nyt taso on 15 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Kallavesi on noussut tämän vuoden alimmasta 60 cm.  Vedenpinta on todennäköisesti saavuttanut tulvahuippunsa eilen.  Lähiajalle ennustetut sateet ovat vähäisiä ja yläpuolisten vesien tulovirtaamat ovat myös taittuneet väheneviksi. Kallaveden lisäjuoksutus jatkuu vielä Leppävirran Naapuskoskella ja Konnuskoskella, mutta luultavasti ei pitkälti kesäkuun puolelle.

Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat nousivat melko korkeisiin tulvahuippuihin, mutta kevään tulvat 2018 olivat selvästi korkeammat myös Ylä-Savossa.  Onkiveden pinta on vielä niin korkealla, että yöaikaan vettä joudutaan juoksuttamaan Ahkiolahden vesiliikennekanavasta.  Kiuruveden ja Poroveden juoksutusta on jo voitu pienentää.

Nilsiän reitin alaosassa Syvärillä näyttää siltä, että pintaa vielä nostetaan, mutta Vuotjärvi on jo täynnä. Nyt aletaan olla taas tilanteessa, että voimalaitosten juoksutuskapasiteetti riittää tarvittavan virtaaman ylläpitoon. Juojärvellä odotetaan vielä pinnan nousua kesäkorkeuteen.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 15 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,44. Haukiveden pinta on noussut kevään alimmasta tasosta 40 cm. Nousu jatkuu vielä.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä pinnat ovat myös saavuttaneet todennäköiset tulvahuippunsa. Tulvahuiput ovat hieman viimevuotista korkeammat, paitsi reitin keskusjärvessä Konnevedessä saatetaan jäädä viime vuotta matalampaan huippuun.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen
Pohjois-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus
puh 0295 026 823,