Julkaistu: 22.2.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 22.2.2023

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,10.  Nyt taso on 10 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon ja vedenpinta on noussut vuodenvaihteesta 8 cm. Nyt pinnan taso on laskennallisesti 4 cm korkeampi verrattuna siihen tasoon, missä Kallaveden vedenpinta olisi säännöstelemättömässä luonnontilassa. Säännöstelijän on ratkaistava lähiviikkoina, tarvitaanko aloittaa lisäjuoksutusta säännöstelypadoista kevättulvan madaltamiseksi.

Iisalmen reitillä vesistöjen pinnat ovat säännöstelylupien mukaisissa korkeuksissa, ja juoksutus on ollut viime viikkoina pienehköä. Pinnat pidetään edelleen kesäkorkeuksissa. Toistaiseksi näyttää siltä, että Onki- ja Poroveden säännöstelyluvissa olevilla harkinnanvaraisilla kevät juoksutuksilla ei ole kiirettä.

Nilsiän reitin alaosassa Syvärin pinta on 50 cm ja Vuotjärven pinta 2-3 cm  ajankohdan keskimääräistä tasoa korkeammalla. Vesivarastoa on sähkön kysynnän tarpeisiin. Juojärvi on ajankohdan keskimääräisellä tasolla. Säännöstelylupien mukaisiin raja-arvoihin on reilusti pelivaraa.

Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 18 cm alle ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 75,92. Haukiveden pinta on vaihdellut helmikuussa 2 cm edestakaisin ja jatkossakin muutokset ovat hitaita.

Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä pinnat ovat kauttaaltaan ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvoissa. Pinnat ovat pysyneet helmikuussa parin sentin vaihteluissa. Maaliskuussakaan vesien ei odoteta laskevan.

Lumi ja Jäätilanne

Pohjois-Savon virallisilla jäähavaintopaikoilla on 2 päivää sitten mitattu 40 cm jäätä. Jäät ovat paksuuntuneet vain vähän vuoden vaihteen jälkeen, mutta jäätilanne ei ole erityisen huono.

Lumipeitteen vesiarvo on yleisesti 80–150 mm. Suurimmat lumen vesiarvot ovat nyt perinteisellä lumialueella Sonkajärvi – Rautavaara -suunnalla.

Pohjavesitilanne

Pohjavesien pinnat ovat talvelle tyypillisesti laskevia. Pääsääntöisesti ollaan hieman ajankohdan keskimääräisen tason alapuolella.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ilkka Maksimainen
Pohjois-Savon elinkeino- liikenne ja ympäristökeskus
puh 0295026823
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuva: Pohjoissavolainen järvimaisema © Pohjois-Savon ELY-keskus