Julkaistu: 31.5.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjavesialueiden luokituksia muuttui Akaassa ja Sastamalassa

Akaan ja Sastamalan alueella tarkistettiin kolmen pohjavesialueen luokitukset. Kaksi pohjavesialuetta poistettiin luokittelusta kokonaan, yhden luokitus muuttui.

Pirkanmaalla luokiteltiin uudelleen Akaan Kylmäkoski B ja Nuljunkulman pohjavesialueet sekä Sastamalassa Kurjenniemen pohjavesialue. Kuulemisasiakirjat olivat nähtävillä 30 päivää helmi-maaliskuun aikana, jolloin kuntalaisilla ja viranomaisilla oli mahdollisuus tutustua aineistoon.

Akaassa kaksi muutosta

Akaan kaupungin alueella sijaitseva Kylmäkoski B:n pohjavesialue ei enää täytä 1-luokan pohjavesialueen kriteereitä, joten sen pohjavesialueluokka lasketaan 2-luokkaan.

Nuljunkulman pohjavesialue poistettiin pohjavesiluokituksesta. Nuljunkulman pohjavesimuodostuma on kokonaisuudessaan pieni ja alueella arvioidun pohjaveden määrä on vähäinen, mistä johtuen sillä ei enää ole merkitystä yhteiskunnan vedenhankinnan kannalta. Nuljunkulma kuului aiemmin 1-luokkaan.

Sastamalan Kurjenniemi pois luokittelusta

Myös Sastamalassa Kurjenniemen pohjavesialue poistettiin pohjavesiluokituksesta, koska pohjavesialueella muodostuvan pohjaveden määrä on vähäinen. Kurjenniemen pohjavesialue kuului aiemmin 2-luokkaan.

Pohjavesialue, jolta otetaan tai aiotaan ottaa talousvettä yli 10 kuutiota vuorokaudessa tai yli 50 henkilön tarpeisiin, kuuluu 1-luokkaan. 2-luokkaan kuuluvat ne alueet, jotka ominaisuuksiltaan soveltuvat vedenhankintaan, mutta eivät ole tällä hetkellä käytössä. Pohjavesialueiden E-luokitus perustuu luonnontilaisen tai luonnontilaisen kaltaiseen muun lainsäädännön nojalla suojeltuun, pohjavedestä suoraan riippuvaiseen merkittävään pintavesi- ja maaekosysteemiin.

Uudelleenluokiteltujen pohjavesialueiden tiedot on tallennettu ympäristöhallinnon pohjavesitietojärjestelmään (POVET) sekä Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään pohjavesialuepaikkatietokantaan. Pohjavesialueiden rajauksia ja luokituksia tarkistetaan myös jatkossa, mikäli ilmenee uutta sellaista tietoa, jolla on oleellista vaikutusta pohjavesialueiden rajoihin ja luokkiin.

Lisätietoja:

Pohjavesiasiantuntija Pilvi Kara, p. 0295 036 246
Ylitarkastaja Nina Nenonen, p. 0295 036 323

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuva: Kylmäkoski B:n pohjavesialuetta Akaassa. © Anne Lindholm