Julkaistu: 26.4.2023

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjalaisjoet voivat tulvia vappuna (Pohjalaismaakunnat)

Tämän viikon sateiden ennustetaan nostavan pohjalaisjokien virtaamat vähintäänkin keskimääräisen vuosittaisen kevättulvan tasolle. Jokien virtaamat nousevat vesistöennusteiden mukaan suuremmiksi kuin mitä ne olivat lumien sulaessa huhtikuun puolivälissä. Myös tekojärvien ja säännösteltyjen järvien pinnat ovat nousemassa lähelle säännöstelyn ylärajoja. Säännösteltyien järvien juoksutuksia on tämän vuoksi selvästi lisätty monin paikoin. Tulvatilannetta helpottaa se, että joet ovat jäistä vapaita.

Viiden vuorokauden sademäärien ennustetaan olevan monin paikoin yhteensä noin 50 mm. Sateet ovat tämän hetken sääennusteissa runsaimpia lähellä rannikkoa, mutta paikalliset erot sademäärissä saattavat olla suuria. Lunta on etenkin Keski-Pohjamaan alueella vielä jäljellä. Alueen pohjoisosissa osa alkuviikon sateistakin tuli lumena. Maaperän ollessa vielä jäässä sadevedet virtaavat suurelta osin suoraan vesistöihin ja saavat jokien virtaamat nousemaan nopeasti. Suurimpien sade-ennusteiden toteutuessa voi teitä katketa ja vahinkoja aiheutua matalalla sijaitseville kiinteistöille.

Perhonjoella Tunkkarissa virtaaman ennustetaan nousevan loppuviikosta noin tasolle 130 m3/s, kun keskimääräinen vuosittainen suurin tulvavirtaama Tunkkarissa on 93 m3/s. Enimmillään alueen sadekertymä voi olla jopa 80 mm, jolloin alueella saavutettaisiin uusi virtaamaennätys (170 m3/s).

Lapuanjoen alaosalla virtaaman ennustetaan nousevan noin tasolle 220 m3/s. Keskimääräinen vuosittainen suurin tulvavirtaama Kepossa on 200 m3/s. Lapuanjoen vedenkorkeus Liinamaassa Kauhavalla on noin metrin tulvarajan yläpuolella ja sen ennustetaan nousevan vielä noin 80 sentillä. Kuortaneenjärven vedenpinnan ennustetaan nousevan lähes viime vuoden kevättulvan tasolle vapun tienoilla. Kuortaneenjärven tulviminen saattaa katkaista matalalla olevia teitä ja kastella matalalla olevia rakennuksia.

Kyrönjoen alaosalla virtaaman ennustetaan nousevan loppuviikosta noin tasolle 270 m3/s eli lähelle keskimääräistä vuosittaista suurinta virtaamaa, joka on 300 m3/s. Virtaama oli keskiviikkona aamulla noin 220 m3/s. Kyrönjoen pinnan Ilmajoen Nikkolassa ennustetaan nousevan keskiviikkoaamusta noin puolella metrillä, mutta jäävän selvästi alle tason, jolloin pengerrysalueiden tulvaluukut tulee avata.

Nopeimmin virtaamat nousevat sadetilanteissa rannikon pienillä järvettömillä vesistöalueilla. Virtaamien ennustetaan nousevan lähipäivinä keskimääräistä kevättulvaa suuremmiksi mm. Kälviän-, Kruunupyyn-, Maalahdenjoella ja Laihianjoella.

Lisätietoja verkossa:

Reaaliaikainen vesitilanne Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (ymparisto.fi)

Tulvakeskuksen vesitilanne (vesi.fi)

Vesistöennusteet ja varoitukset kartalla (vesi.fi)

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

Johtava vesitalousasiantuntija
Katja Haukilehto
puh. 0295 027 794

Vesitalousasiantuntija
Juhani Huhtamäki
puh. 0295 027 806

Ryhmäpäällikkö
Kim Klemola
puh. 0295 027 829