Julkaistu: 13.1.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pakkaset kääntämässä järvien vedenpinnat hiljalleen laskuun Etelä-Savossa – hyytöä voi esiintyä

Sateisen syksyn myötä Etelä-Savon järvien vedenkorkeudet ovat nousseet ajankohdan keskitason yläpuolelle. Pakastuneen sään takia järvien vedenkorkeudet ovat kääntymässä laskuun Saimaata lukuun ottamatta.

Hyydettä saattaa muodostua pakkasen kiristyessä

Tämän viikon kireä pakkasjakso voi aiheuttaa hyyteen muodostumista jäättömissä uomissa. Suuri virtaama lisää hyydetulvariskiä. Hyyteestä voi seurata paikallisesti nopeatakin vedenkorkeuden nousua tai aiheutua haittaa esimerkiksi vesivoimalaitoksilla. Hyydettä muodostuu, kun virtaava vesi alijäähtyy eli jäähtyy jäätymispistettä kylmemmäksi. Alijäähtyneessä vedessä syntyvät toisiinsa tarttuvat jääkiteet muodostavat hyydettä.

Saimaan vedenkorkeus ajankohdan keskitason yläpuolella

Saimaan vedenkorkeus on noussut marraskuun puolivälistä lähtien jo noin 30 cm. Vedenkorkeudeksi havaittiin 13.1.2021 NN + 76,12 m Lappeenrannan Lauritsalan havaintoasemalla, mikä on noin 35 cm ylempänä kuin yleensä tähän aikaan vuodesta. Saimaalla aloitettiin joulukuun puolivälissä lisäjuoksutukset vedenkorkeuden nousun hillitsemiseksi. Mikäli talvi jatkuu kylmänä, vedenpinnan nousua kertynee enää vain noin 5 cm ja helmikuun loppupuolella pinta kääntynee hiljalleen laskuun.

Mäntyharjun reitillä vedenpinnat tavanomaisia

Pieksämäen Iso-Naakkiman vedenkorkeus on noin 5 cm ajankohdan tavanomaista korkeutta ylempänä ja kääntymässä hitaaseen laskuun. Kyyveden vedenkorkeus on ollut nousussa lokakuulta lähtien ja nousua on kertynyt jo vajaa 40 cm. Vedenpinta on tällä hetkellä noin 20 cm ajankohdan tavanomaista korkeutta ylempänä. Nousu on nyt tasaantunut ja vedenpinnan ennakoida lähtevän laskuun. Läsäkoskessa virtaa tällä hetkellä 17 m3/s virtaama, joka on hieman suurempi tyypilliseen tammikuun virtaamaan verrattuna.

Säännöstellyn Puulan vedenpinta on 5 cm ajankohdan tavanomaista korkeutta ylempänä ja pinnan ennakoidaan olevan laskussa. Kissakoskeen juoksutetaan tällä hetkellä noin 40 m3/s virtaama.

Hirvensalmen Vahvajärvi on + 30 cm, Mäntyharjun Lahnavesi + 15 cm, Pyhävesi-Kallavesi +10 cm ja Vuohijärvi on + 5 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Vedenpintoihin ei ole odotettavissa lähiaikoina suuria muutoksia.

Pohjavesivarastot ovat täyttyneet hyvin

Pohjavesimuodostumien havaintoasemilla pohjavedenpinnat ovat ajankohdan keskitasolla tai sen yläpuolella. Talviajalle tyypilliseen tapaansa pohjavedenpinnat ovat laskusuunnassa.

Lisätietoja:

Vesitalousasiantuntija Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 224