Julkaistu: 15.4.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Päijänteellä ja Kymijoella varaudutaan kevättulvaan

Huhtikuun alun lämmin ja sateinen sää on nostanut Kymijoen vesistöalueen järvien vedenpintoja nopeasti. Monissa järvissä vedenkorkeudet ovat olleet läpi talven huomattavasti tavanomaista korkeammalla ja helmikuun lopun runsaat sateet nostivat etenkin vesistöalueen pohjoisosissa lumen vesiarvon keskimääräistä suuremmaksi.

Ennen sulannan alkua lunta oli Kymijoen vesistöalueella n. 20-40 % keskimääräistä enemmän. Vesistöalueen eteläosissa lumet ovat pääosin jo sulaneet. Vielä jäljellä olevan lumen sulamisen ajoittuminen sekä kevään sateisuus vaikuttavat tulvahuipun suuruuteen Päijänteellä ja vesistöalueen pohjoisosien järvissä.

Luminen talvi nostaa Päijänteen ja useiden muiden Kymijoen vesistöalueen järvien vedenpintoja

Päijänteen vedenkorkeus on 15.4.2021 tasolla NN+ 78,30 m, joka on n. 40 cm ajankohdan keskimääräistä vedenkorkeutta korkeammalla. Tämän hetken ennusteen mukaan Päijänteen vedenkorkeus on nousemassa toukokuun aikana nykyisestä tasosta vielä n. 40 cm ja touko-kesäkuun vedenkorkeushuipun ennustetaan olevan välillä NN+ 78,6 – 78,9 m. Päijänteen tulvarajana pidetään tasoa NN+ 78,8 m. Valuma-alueen vesivarastojen ollessa täynnä kevään ja alkukesän mahdolliset tavanomaista runsaammat sateet voivat nostaa Päijänteen vedenkorkeuden haitalliselle tasolle.

Päijänteen ja Kymijoen tulvariskin pienentämiseksi  juoksutusta on lisätty helmikuun lopusta alkaen. Tällä hetkellä Päijänteen kokonaislähtövirtaama, sisältäen Kalkkisen luonnonkosken virtaaman ja juoksutuksen, on n. 380 m3/s, kun kevään lähtövirtaama on tyypillisesti n. 250 m3/s. Kalkkisten säännöstelypadon luukut ovat olleet huhtikuun alusta lähtien täysin auki ja vettä juoksutetaan myös Kalkkisten kanavan kautta. Päijänteen tämänhetkinen vedenkorkeus on 18 cm luonnonmukaista (säännöstelemätöntä) vedenkorkeutta alempana. Juoksutusten vuoksi Kymijoen virtaama tulee pysymään suurena koko kevään ajan. Tällä hetkellä virtaama Kuusankoskella on n. 500 m3/s, joka on n. 150 m3/s suurempi kuin ajankohdan keskimääräinen virtaama.

Suurista vedenkorkeuksista paikallista haittaa rantapeltojen viljelylle

Päijänteen tavanomaista korkeammat vedenkorkeudet ja Kymijoen suuret virtaamat kevään aikana tulevat aiheuttamaan paikallista haittaa maanviljelylle ranta-alueilla. Päijänteen juoksutusta joudutaan pitämään suurena siihen asti, kunnes tulovirtaamat laskevat ja tulvariski Päijänteellä ja Kymijoelle helpottuu.

Lisätietoja:

Kaakkois-Suomen ELY-keskus

Päijänteen ja Kymijoen säännöstelyt:

Johtava vesitalousasiantuntija Tapio Tuukkanen
P. +358 295 029 225
Vesitalousasiantuntija Juha Pohjoisaho
P. +358 295 029 270

Keski-Suomen ELY-keskus

Alueellista tietoa (Keski-Suomi):

Johtava asiantuntija Timo Sokka
P. +358 295 024 816

Hämeen ELY-keskus

Alueellista tietoa (Häme):

Vesitalousasiantuntija Elina Mäkäläinen
P. +358 295 025 158

s-posti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi