Julkaistu: 5.5.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Lapin jokien virtaamat lähdössä vähitellen nousuun

Huhti-toukokuun vaihteen tavanomaista kylmempi sää sai Lapin vesistöjen virtaamien kasvun pysähtymään. Loppuviikosta sää lämpenee ja vesistöjen virtaamien ennustetaan lähtevän rauhalliseen nousuun kohti kevään tulvahuippua. Suurimmassa osassa Lapin vesistöjä tulvahuiput ajoittuvat touko-kesäkuun vaihteeseen.

Lähipäivinä lämpenevä sää nostaa hiljalleen Etelä-Lapin jokien virtaamia viimeistään ensi viikon alussa. Pohjoisemmassa Lapissa jokien virtaamien ennustetaan lähtevän nousuun ensi viikon loppupuolella.

Lapin alueella ei ole tulevan viikon aikana odotettavissa merkittäviä sateita muutamia hajanaisia sadealueita lukuun ottamatta. Yölämpötilat pysyttelevät edelleen suurimmassa osassa Lappia pakkasen puolella. Lumet sulavat hitaasti ja pitkän ajanjakson aikana, mikä pienentää suurten tulvahuippujen esiintymisen todennäköisyyttä Lapin vesistöissä.

Lapin vesistöjen tulvahuippujen ennustetaan ajoittuvan touko-kesäkuun vaihteeseen. Simojoella tulvahuipun ajankohdan arvioidaan olevan toukokuun puolivälissä. Suurimmassa osassa vesistöjä kevättulvan huipun arvioidaan olevan tavanomainen. Muonionjoella ja Tornionjoella tulvahuipun ennustetaan olevan keskimääräistä suurempi valuma-alueen latvaosien tavanomaista suuremmista lumimääristä johtuen. Erityisesti Pellossa ja Muoniossa tulvahuippu voi olla selvästi tavanomaista suurempi. Torniossa, Kittilässä, Rovaniemellä ja Ivalossa tulvahuippu jää todennäköisesti vahinkorajan alapuolelle.

Viranomaiset seuraavat tulvatilanteen kehittymistä

5.5.2022 pidetyssä viranomaisten tulvakokouksessa käytiin läpi ajantasaiset sää- ja tulvaennusteet Lapin alueelle. Tulvatilanteen todettiin olevan rauhallinen ja tulvan kehittymistä seurataan. Säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet on pääosin laskettu lähelle alarajaa.

Simojoen alaosalla useat jokijaksot ovat jo jäättömiä. Muissa Lapin vesistöissä jäät ovat vielä suurimmaksi osaksi paikoillaan, mutta virtapaikoilla on havaittavissa sulia alueita. Tällä hetkellä näyttää, että jäät sulavat paikoilleen. Mahdollisesti liikkeelle lähtevät jäät ovat heikkoja, minkä vuoksi jääpatojen syntymisen riski arvioidaan pieneksi. Seuraava viranomaisten tulvakokous on 12.5.2022.

Lapin ELY-keskuksen tulvasivu

Lisätietoja:

Lapin ELY-keskus, johtava vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen, puh. 0295 037 354

Suomen ympäristökeskus, vanhempi tutkija Ari Koistinen (tulvaennusteet), puh. 0295 251 287

Kuva: Lapin ELY-keskus