Julkaistu: 29.3.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Lapin ELY-keskus sahaa jäitä Tornionjoen suualueella

Teräsjää on useassa Lapin alueen joessa tänä keväänä vahvempaa kuin parina edeltävänä vuotena. Teräsjäätä on kuitenkin usealla mittauspisteellä pitkän ajan keskiarvoa vähemmän. Jäätä sahataan huhtikuun aikana Tornionjoen Hellälässä. Lapin ELY-keskus varoittaa alueella liikkujia 18 cm leveistä sahausurista ja jään päälle nousevasta vedestä. Ounasjoen Kaukosen jäätilannetta tarkkaillaan ja mahdollisesta jäänsahauksesta päätetään myöhemmin. Muualla jäät ovat liian ohuet tai jääkansi on liian epätasainen jäänsahauskoneelle.

Teräsjäänpaksuuksia on mitattu viikoilla 10 ja 11 Tenojoella, Ivalojoella, Kemijoella, Ounasjoella, Muonionjoella, Tornionjoella ja Simojoella. Mittauksia on tehty vuodesta 1992 lähtien samoista paikoista samaan aikaan. Tenojoella ja Ounasjoella teräsjäänpaksuudet ovat lähellä pitkän ajan keskiarvoa. Tornionjoella, Muonionjoella ja Kemijoella teräsjäätä on hieman keskimääräistä vähemmän. Ivalojoella ja Simojoella teräsjään paksuus on selvästi keskimääräistä ohuempi.

Jääsahauksilla pyritään ehkäisemään jääpatojen syntyminen kriittisimmille jokiosuuksille. Noin 10 tonnia painava jääsaha tarvitsee toimiakseen alleen 0,5 m teräsjäätä ja tasaisen jääkannen. Tänä keväänä vahvempia teräsjäitä on mitattu Tornionjoella Vojakkalan alapuolisella jokiosalla ja Ounasjoella Kaukosen alapuolella. Sekä Tornionjoen alaosalle, että Kaukoseen kasautui marraskuussa 2021 suppojäätä ja virran mukana kulkevia jäälauttoja, minkä vuoksi jääkannen pinta on paikoitellen jäätynyt epätasaiseksi. Tästä johtuen jääsahausta tehdään tänä keväänä Tornionjoen suualueella Hellälässä, jossa on edellisen kerran sahattu vuonna 2017. Ounasjoen Kaukosen jäätilannetta tarkkaillaan vielä ja mahdollisesta jäänsahauksesta päätetään myöhemmin.

Taulukko 1. Teräsjäänpaksuudet keskimäärin Lapin jokien jäänmittauspaikoilla keväällä 2022 ja koko havaintojaksolla.

joki

havaintopaikkojen lukumäärä

vuonna 2022

teräsjäänpaksuus keskimäärin 2022 (vaihteluväli)

teräsjäänpaksuus keskimäärin vuosina 1992–2022 (vaihteluväli)

Simojoki

6

32 cm (29–34 cm)

46 cm (6–98 cm)

Tornionjoki

8

45 cm (31–63 cm)

52 cm (18–93 cm)

Muonionjoki

4

38 cm (26–43 cm)

47 cm (21–95 cm)

Kemijoki

3

34 cm (31–35 cm)

41 cm (18–61 cm)

Ounasjoki

9

42 cm (30–57 cm)

42 cm (13–79 cm)

Ivalojoki

9

37 cm (29–49 cm)

52 cm (12–93 cm)

Tenojoki

2

46 cm (35–57 cm)

47 cm (15–94 cm)

 

Lunta on suuressa osassa Lappia ajankohtaan nähden tavanomainen määrä. Tornionjoen, Kemijoen ja Ounasjoen alaosalla lunta on keskimääräistä vähemmän. Käsivarren alueella sekä Ounasjoen ja Ivalojoen yläosissa lumen vesiarvo on keskimääräistä suurempi. Tämänhetkisten ennusteiden mukaan kevättulvien arvioidaan jäävän suuruudeltaan tavanomaisiksi tai sitä pienemmiksi. Muonionjoella ja Tenojoella kevättulva voi olla hieman tavanomaista suurempi. Tulevien viikkojen mahdolliset sateet ja sulamisajan sääolosuhteet vaikuttavat merkittävästi kevättulvien suuruuteen. Tulvan kehittymisestä tiedotetaan tarpeen mukaan viikosta 16 alkaen.

Lisätietoja Lapin ELY-keskuksesta:

Johtava vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen,
puh. 0295 037 354

Johtava vesitalousasiantuntija Juha-Petri Kämäräinen,
puh. 0295 037 406

Vesitalousasiantuntija Tatu Moilanen (jäämittaukset ja jääsahaus),
puh. 0295 037 440

Vesitalousasiantuntija Anna Kurkela,
puh. 0295 037 398

Lapin ELY-keskuksen tulvasivu

Kuva: Lapin ELY-keskus