Julkaistu: 8.4.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Läntisen Suomen alueelle laaditaan yhteinen, vuoteen 2050 ulottuva vesihuoltostrategia

Hankkeen tavoitteena on selvittää, millainen on hyvä ja toimiva vesihuolto vuonna 2050 ja millaisilla toimilla siihen päästään. Hanke on alkanut vuoden 2020 alussa ja valmistuu vuoden 2021 loppuun mennessä.

Strategia kattaa Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen sekä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. Hanketta koordinoivat alueen ELY-keskukset (Varsinais-Suomi, Häme, Etelä-Pohjanmaa ja Pirkanmaa).

Strategiatyössä huomioidaan valtakunnalliset vesihuoltoon liittyvät strategiat, ohjelmat ja visiot, kuten kansallinen vesihuoltouudistus sekä vesienhoidon ja merenhoidon tavoitteet ja toimenpiteet. Vesihuoltostrategian toteutumisen tueksi laaditaan ELY-keskusten alueille omat toimenpideohjelmat ja näiden sisältämät tavoitteet 7-10 vuoden ajanjaksoille.

Hankkeen aikana järjestetään muun muassa sidosryhmätilaisuuksia, joissa sekä strategian että sitä tukevan toimenpideohjelman sisältöön pystyy vaikuttamaan. Lisäksi vaikuttamaan pääsee erilaisten kyselyiden, palautteenannon ja lausuntojen avulla. Sidosryhmätilaisuudet ajoittuvat lokakuulle 2020 ja tammikuulle 2021. Vaikuttaa voi vielä kevään 2021 aikana, kun strategia- ja toimenpideohjelmasta pyydetään lausunnot.

Hankkeesta tiedotetaan aktiivisesti hankkeen sivuilla ymparisto.fi/lantisensuomenvesihuoltostrategia2050
(ruotsiksi miljo.fi/vastrafinlandsvattentjanststrategi2050) ja ELY-keskuksen verkkosivuilla.
Voit osallistua keskusteluun myös sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #vesihuoltostrategia2050.

Yhteystiedot

Johtava vesitalousasiantuntija Jyrki Lammila

Varsinais-Suomen ELY-keskus
puh. 0295 022 890
jyrki.lammila@ely-keskus.fi

Vesitalousasiantuntija Minna Nummelin

Varsinais-Suomen ELY-keskus
puh. 0295 022 917
minna.nummelin@ely-keskus.fi

Oman alueen vesitalousasiantuntijat löytyvät henkilöhaustamme.