Julkaistu: 14.4.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Lämpenevä sää näkyy pohjalaisvesistöissä

Päivälämpötilojen nousu ja yöpakkasten väheneminen on lisännyt ja lisää jokien virtaamia Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla, missä tulvahuippua ennustetaan pääosin ensi viikolle. Myös Keski-Pohjanmaalla virtaamat ovat osin lievässä nousussa, mutta tulvahuippua ennustetaan vasta vappuviikolle. Lumimäärät ovat edelleen keskimääräistä suurempia etenkin Lapväärtin-, Lapuan-, Ähtävän- ja Perhonjoen valuma-alueilla. Viime viikkojen säät ovat heikentäneet jokijäitä. Jääpatoriskiä on kuitenkin ainakin Kyrönjoella Isonkyrön alapuolella.

Jos lämpeneminen pysyy maltillisena ja sateet vähäisenä, niin lumen sulaminen jakaantuu pitkälle ajalle, mikä pienentää tulvahuipun suuruutta. Lumen korkeasta vesiarvosta huolimatta on siis mahdollista, että kevättulva ei aiheuta merkittäviä rakennusvahinkoja. Vesi tulee paikoitellen nousemaan alavimmille pelloille ja pienille teille.  Närpiön-, Kyrön-, Lapuan- ja Perhonjoella tulvatilannetta helpottaa osittain se, että tekojärviin on tehty runsaasti tilaa lumen sulamisvesille.

Tulvakeskus ennustaa Lapuan- ja Kyrönjoella ja rannikon pienten jokien alueella virtaamahuippua keskimäärin aikavälille 20.–23.4. Koska lumen sulaminen jakaantuu suhteellisen pitkälle ajalle, niin kevättulvan ennustetaan nousevan keskimäärin kerran 1–5 vuodessa toistuvan tulvan tasolle. Muutaman asteen muutokset lämpötiloissa ja mahdolliset sateet voivat kuitenkin muuttaa ennusteita merkittävästi.

Lisätietoja verkossa:

Lisätietoja kevään tulvaennusteista Tulvakeskuksesta:

  • Tutkija Harri Myllyniemi, Suomen ympäristökeskus Syke,
    puh. 0295 251 439

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794
  • Ryhmäpäällikkö Kim Klemola, puh. 0295 027 829
  • Vesitalousasiantuntija Juhani Huhtamäki, puh. 0295 027 806
  • Johtava vesitalousasiantuntija Tomi Mäki, puh. 0295 027 461
  • Vesistöyksikön päällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919