Julkaistu: 20.4.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Lämmin sääjakso käynnistää lumien sulamisen Lapin alueella

Kuluvan viikon lämpimät säät sulattavat lumia Lapin alueella, mikä nostaa hetkellisesti jokien virtaamia. Ensi viikosta lähtien sää kylmenee ja yöpakkaset jarruttavat sulamista, joten tulvatilanteen kehittyminen hidastuu. Ennusteiden mukaan Lapin tulvahuiput ajoittuvat pääosin toukokuun loppupuolelle ja ne ovat suuruudeltaan tavanomaisia tai hieman keskimääräistä suurempia. Lapin alueen viranomaiset aloittivat tulviin varautumisen yhteisellä kokouksella.

Lämmin sää on sulattanut lumia Lapin alueella ja virtaamat erityisesti Simojoella, Tornionjoella ja Tenojoella ovat kääntyneet nousuun. Kaikkien vesistöjen havaintoasemilla lumien sulaminen ei vielä selkeästi näy, mutta virtaamien ennustetaan niissäkin nousevan tämän viikon aikana. Lämpimän jakson jälkeen sään odotetaan kylmenevän, mikä hidastaa virtaamien nousua. Runsaita sateita ei ole lähiviikkoina Lapin alueella odotettavissa, ja nousu kohti kevään suurimpia virtaamia käynnistyy toukokuun alkupuolella.

Lumen vesiarvot ovat keskimääräistä suuremmat Muonionjoen, Ounasjoen, Ivalojoen ja Tenojoen latvoilla. Näillä alueilla tulvahuippujen ennustetaan olevan keskimääräistä suurempia, mutta ei kuitenkaan ennätyssuuria. Tornionjoen, Ounasjoen ja Kemijoen alaosalla lumen vesiarvo on keskimääräistä pienempi ja muualla Lapissa ajankohtaan nähden tavanomainen. Ennusteiden mukaan tulvahuiput ajoittuvat pääosin toukokuun loppupuolelle ja ne ovat suuruudeltaan tavanomaisia tai hieman keskimääräistä suurempia.

Lapin vesistöistä ensimmäisenä tulvahuipun saavuttaa Simojoki, jossa tulvahuipun odotetaan olevan ennen toukokuun puoliväliä. Tulvavirtaaman ennustetaan jäävän keskimääräistä pienemmäksi. Simojoen jäiden ennustetaan lähtevän toukokuun alussa, kun virtaama Simon kohdalla nousee tasolle 150–200 m3/s. Simojoella teräsjään paksuus on keskimääräistä pienempi, minkä vuoksi suurta jääpatoriskiä ei arvioida alueella olevan.

Jäänsahaus Tornionjoen Hellälässä jatkuu tällä viikolla, minkä jälkeen saha siirtyy Ounasjoen Kaukoseen jääolosuhteiden niin salliessa.

Viranomaiset aloittivat valmistautumisen kevään tulvatilanteeseen

Lapin ELY-keskuksen johdolla 19.4.2022 pidettyyn viranomaisten tulvakokoukseen osallistuivat mm. Lapin pelastuslaitos, Lapin alueen kuntien ja vesistösäännöstelijöiden edustajia, Jääkäriprikaati, tieliikennekeskus ja vapaaehtoinen pelastuspalvelu. Kokouksessa kuultiin Ilmatieteen laitoksen ja Suomen ympäristökeskuksen esittämät ajankohtaiset sää- ja tulvaennusteet lähiviikoille. Organisaatiot ovat aloittaneet tavanomaisen varautumisen tulvaan ja seuraavat aktiivisesti tulvaennusteita. Seuraava tulvakokous on 28.4.2022.

Lapin ELY-keskuksen tulvasivu

Lisätietoja:

Suomen ympäristökeskus, hydrologi Tero Niemi (tulvaennusteet),
puh. 0295 251 027

Lapin ELY-keskus, johtava vesitalousasiantuntija Niina Karjalainen,
puh. 0295 037 354

Lapin ELY-keskus, johtava vesitalousasiantuntija Juha-Petri Kämäräinen,
puh. 0295 037 406

Lapin ELY-keskus, vesitalousasiantuntija Tatu Moilanen (jääsahaus),
puh. 0295 037 440

Lapin ELY-keskus, vesitalousasiantuntija Anna Kurkela,
puh. 0295 037 398

Kuva: Lapin ELY-keskus