Julkaistu: 31.3.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Jäänsahausta Hellälässä, muualla Lapissa ohuet jäät

Tornionjoen suualueella Hellälässä aloitetaan jäänsahaus viikolla 15. Jäätä sahataan Näätsaaren ja Pukulmin edustalta noin viiden kilometrin matkalta. Alueella liikkujia varoitetaan avatuista railoista ja jään päälle tulevasta vedestä!

Tornion Hellälän jäänsahausurat

Sahausta tehdään kahdessa vuorossa ja työn arvioidaan kestävän maksimissaan viikon, jos olosuhteet ovat hyvät. Jään päällä oleva lumi, sohjo ja vesi voivat hidastaa sahaustyötä. Jäänsahauskoneen etenemisnopeus on noin 600-1000 metriä tunnissa.

Kevään 2020 jäänpaksuusmittauksissa Lapin alueella jäänsahauskoneen kantavaa yli 50 cm paksua teräsjäätä oli vain Tornion Hellälän alueella. Muualla Lapin jokivesistöissä teräsjäänpaksuudet ovat huomattavasti keskimääräistä ohuemmat ja siten jäänsahausta ei suoriteta muilla alueilla.

Kuvassa 1 on esitetty Tornionjoen teräsjään paksuutta kuvaavat tiedot yhdeksällä mittauspisteellä. Punainen viiva kuvaa teräsjään paksuutta keväällä 2020 ja musta paksu viiva kuvaa keskiarvoa kaikista tehdyistä mittauksista vuosien 1993 – 2020 aikana. Kaikissa paikoissa teräsjäänpaksuus on keskimääräistä ohuempaa ja sama tilanne on myös muilla Lapin jokivesistöalueilla. Myös viime vuonna jäät olivat huomattavan ohuet verrattuna aiempiin vuosiin.

Lumen sulamisen seurauksena tulvista arvioidaan tulevan tämän hetkisten ennusteiden perusteella kaikilla Lapin vesistöalueilla suuruudeltaan selkeästi tavanomaista suuremmat. Suurin riski vahinkoja aiheuttavista tulvista on Ounasjoen vesistössä Kittilän alueella ja Kemijoen vesistössä Rovaniemen alueella. Myös Ivalossa on korkea riski tulvavahingoille.

Voimakas lumen sulaminen Lapin alueella alkaa yleensä huhtikuun loppupuolella ja ensimmäiset tulvatilanteet Lapissa ovat normaalisti Simojoen vesistössä ja ajoittuvat usein vapun tienoille. Lapin ELY-keskuksessa seurataan aktiivisesti tulvatilanteen kehittymistä ja kansalaisia tiedotetaan asiasta aktiivisesti.

Seuraava tulvatiedote annetaan viimeistään viikolla 16 tai aiemmin, mikäli vesistöolosuhteissa tapahtuu yllättävän nopeita muutoksia. Lapin ELY-keskuksen tiedotteet löytyvät osoitteesta: www.ely-keskus.fi/lappi.

Tulvatilanteen kehittymistä vesistöennustemallien avulla voi seurata Tulvakeskuksen sivuilla osoitteessa www.tulvakeskus.fi.  Tulvakeskuksen laatima ajankohtainen vesitilanne koko maan osalta löytyy verkosta osoitteesta www.ymparisto.fi/vesitilanne.

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasiantuntija Timo Alaraudanjoki, puh. 0295 037 282
Vesitalousasiantuntija Juha Kuivalainen, puh. 0295 037 391
Vesitalousasiantuntija Juha-Petri Kämäräinen, puh 0295 037 406
Vesitalousasiantuntija Anna Kurkela, puh 0295 037 398
Johtava hydrologi Bertel Vehviläinen, puh. 0295 251 731 (Tulvakeskus)

 

Kuva 1. Tornionjoen teräsjään vahvuudet vuosina 1993-2020.