Julkaistu: 30.12.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Jäänpaksuudet kasvaneet tasaisesti Etelä-Savon järvillä

Etelä-Savon ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus mittasivat 29.12.2021 jäänpaksuuksia viidellä järvellä Etelä-Savossa. Jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelivat järvestä riippuen 24–29 cm:n välillä, mutta myös järven sisällä jäänpaksuuksissa on huomattavia eroja. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta.

Alueellisilla havaintopaikoilla (havaintojakso 2004–2021) jäät ovat olleet vuoden aikaan nähden paksumpia vain vuonna 2010 ja 2004.

Joulukuun alun kovien pakkasten jälkeen jään paksuuntumista joudutti lyhyt lämmin jakso, joka sulatti jään päälle satanutta eristävää lumikerrosta ja muutti sen osin kohvajääksi.

Teräsjään osuus on myös kasvanut keskimäärin 10 cm edelliseen mittaukseen (15.12.2021) verrattuna. Valtakunnallisilla havaintopaikoilla jäänpaksuus on hieman suurempi kuin joulukuun lopussa keskimäärin. Kaikilla havaintopaikoilla jää on suurimmaksi osaksi teräsjäätä. Kohvajään osuus kuitenkin vaihtelee 0–10 cm välillä.

Eri järvien jäänpaksuuksien erot ovat keskimäärin pienempiä kuin aikaisempina vuosina, eli järvien jäätyminen tapahtui hyvin samaan aikaan.

Mittauspaikoilla havaittiin keskimäärin noin 5–7 cm paksu lumikerros. Ohut lumikerros on kevyttä pakkaslunta, joka ei haitanne jäillä liikkujaa.

Jäänpaksuudet kasvaneet tasaisesti Etelä-Savon järvillä

Kuva: Jäänmittausta Mäntyharjun Korpijärvellä ©Etelä-Savon ELY-keskus