Julkaistu: 21.9.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Hossaan uusi pohjavesiasema

Hossa on sijaintina asemalle suotuisa, koska ihmisten vaikutus on vähäinen. Uuden pohjavesiaseman avaaminen on harvinaista.

Pohjavesiasemaverkon tarkoituksena on seurata pohjaveden pinnankorkeuden vaihteluita ja pohjaveden laatua luonnontilaisilla tai lähes luonnontilaisilla alueilla, kertoo vesitalousasiantuntija Risto Mäkinen Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta.

”Nämä ovat siis tausta-asemia, joilla ihmistoiminta vaikutus olisi mahdollisimman vähäistä. Siksi seurantaa on pyritty ohjaamaan kansallispuistojen ja luonnonsuojelualueiden alueille. Tähän Hossan alue sopii mainiosti.”

Hossan asema on päällä puoli tuntia päivässä, ja se toimii aurinkokennoakulla. Asema lähettää pohjavesitiedot seurantaan automaattisesti.

Pohjavesiasemilta monenlaista tietoa

Pohjavesiasemia käytetään vertailuasemina arvioitaessa erilaisia ihmistoiminnan vaikutuksia (esimerkiksi ojitukset, kaivostoiminta, maa-ainesten otto, ym.). Pohjaveden pintoja käytetään keväällä yhtenä komponenttina kelirikkoennusteen tekemisessä.

”Pohjavesiasemilla seurataan pohjaveden pinnankorkeutta, pohjaveden laatua, routaa, lumipeitteen paksuutta, joillakin asemilla suotautuvia vesiä, maankosteutta ja maan lämpötilaa”, luettelee ympäristösuunnittelija Pasi Toro Kainuun ELY-keskuksesta.

Mittaukset ovat tähän päivään mennessä olleet suurelta osin manuaalisia eli paikalliset havaitsijat ovat tehneet havainnot.

”Tämän ja ensi vuoden aikana on käynnissä valtakunnallinen projekti pohjaveden pinnankorkeuden mittaamisen automatisoimiseksi paineantureita ja LoRa-lähettimiä käyttäen”, Risto Mäkinen kertoo.

Tavoitteena on vuoden 2022 loppuun mennessä automatisoida kaikki noin 80 Suomen pohjavesiasemista. Kainuussa pohjavesiasemia on Hossan avaamisen jälkeen yhteensä kymmenen. Hossan aluetta ei LoRa-verkko vielä kata, joten siellä käytetään GSM-tekniikkaan perustuvaa tiedonsiirtotekniikkaa, Mäkinen huomauttaa.

Pinnankorkeustiedot kerätään Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tietokantoihin, mistä ne siirretään valtakunnallisiin rekistereihin ja vesi.fi ja ymparisto.fi-sivustoille. Tulvakeskuksen vesistömallijärjestelmä tekee ennustetta pohjaveden pintojen muutoksista ja esimerkiksi kuivien kausien aikana pystytään ennustamaan kuinka kauan sateiden alkamisen jälkeen pohjaveden pinnat vielä laskevat.

Lisätietoja

Kainuun ELY-keskus, ympäristösuunnittelija Pasi Toro
p. 358 295 023 897, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, vesitalousasiantuntija Risto Mäkinen
p. 358 50 3128 708, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuva: Pasi Toro (vedessä) tekee tarkistusmittausta veden korkeudesta ja Risto Mäkinen kalibroi. © Seija Kemppainen.