Julkaistu: 13.1.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Etelä-Savon järvien jäänpaksuudet vaihtelevat paljon ja teräsjäätä paikoin vähän

Etelä-Savon jäätilannekatsaus 13.1.2021

Etelä-Savon ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus (Syke) mittasivat 10.-12.1.2021 jään paksuuksia kuudella järvellä Etelä-Savossa. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta. Jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelivat järvestä riippuen 6-16 cm:n välillä, mutta myös järven sisällä jäänpaksuuksissa on huomattavia eroja.

Jäänpaksuudet ovat jälleen monella mittauspaikalla ajankohtaan nähden alhaisia ja noin 5-20 cm ajankohdan keskimääräisiä arvoja pienempiä. Runsaiden lumisateiden takia kohvajään osuus on paikoin poikkeuksellisen suuri.

Havaintopaikoilla lumen syvyydeksi mitattiinkin vain 2-6 cm. Viime päivien runsas lumisade ei ole kovien tuulien ansiosta ainakaan vielä muodostanut paksua lumikerrosta jään päälle, vaan kinostuminen on tapahtunut maa-alueille. Jäätymistä hidastavaa paksua lumikerrosta ei ole siis päässyt muodostumaan samassa mittakaavassa kuin edellisinä vuosina.

Lisätiedot:

Vesitalousasiantuntija Tarmo Muuri, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 031
Vesienhoidon asiantuntija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 192