Julkaistu: 22.3.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Etelä-Savon järvien jäänpaksuudet ovat pysyneet maaliskuussa ennallaan

Etelä-Savon ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus mittasivat jäiden paksuuksia 20.3.2022 viidellä järvellä Etelä-Savossa. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin etäisyydellä rannasta. Järvien jääpeitteen kokonaispaksuudet vaihtelivat järvestä riippuen 55–62 cm:n välillä, mutta järven sisällä jäänpaksuuksissa voi olla huomattavia eroja.

Kokonaisjäänpaksuus ei ole edellisen mittauksen jälkeen kasvanut merkittävästi, mutta yöpakkaset ovat jäädyttäneet sohjoisen ja kerrostuneen kohvajään yhtenäiseksi kohvajääksi. Kohvajään osuus onkin mittauspaikoilla nyt hieman yli puolet kokonaisjäänpaksuudesta.

Jäänpaksuudet ovat kasvaneet maaliskuun aikana keskimäärin vain muutaman sentin. Valtakunnallisilla havaintopaikoilla jäänpaksuus on hieman suurempi kuin maaliskuussa keskimäärin ja alueellisilla havaintopaikoilla jonkin verran suurempi. Eri järvien jäänpaksuuksien erot ovat keskimäärin pienempiä kuin aikaisempina vuosin, koska järvien jäätyminen tapahtui hyvin samaan aikaan.

Tällä hetkellä jään päällä on ohut kerros lunta ja yöpakkasten ansiosta jäällä liikkuminen on vaivatonta. Lumikerros osaltaan estää kevätauringon aiheuttamaa jään puikkoontumista, joten jää ei ollut havaintopaikoilla vielä haurastunut. Kevätauringon vaikutus kannattaa kuitenkin huomioida jäillä liikuttaessa, sillä jäät voivat haurastua hyvinkin nopeasti erilaisten rakenteiden, kuten esimerkiksi poijujen ja laitureiden ympärillä.

Etelä-Savon järvien jäänpaksuudet ovat pysyneet maaliskuussa ennallaan

Kuva: Keväinen jää. ©Etelä-Savon ELY-keskus