Julkaistu: 3.9.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Ehdota Kokemäenjoen vesistöalueen vuoden 2020 vesitekoa!

Vaikuta ja ehdota Vuoden vesiteko -kunniamaininnan saajaa vuodelle 2020! Kuka tai mikä taho on tehnyt Kokemäenjoen vesistöalueella mielestäsi tärkeän, joko pienen tai suuren teon vesistöjemme hyväksi? Teko voi olla esimerkiksi yksittäinen teko, tapahtuma, toimenpide tai vaikkapa pitkäjänteinen työ vesiemme puolesta.

Vuoden vesiteko 2020 -palkinto on osa Kokemäenjoen vesistöalueen Vesivisio 2050 -työtä. Voit ehdottaa kunniamaininnan saajaa perusteluineen aina 5.10.2020 asti seuraavan linkin kautta:

Ehdotus Vuoden vesiteko 2020 -saajaksi (vesivisio.fi)

Tieto kunniamaininnan saajasta julkistetaan 2.11. Vesivisio 2050 -hankkeen verkkosivuilla.

Vesivisioviikkoa 14. – 20.9.2020 vietetään koronan ehdoilla

Vesivisioviikon tavoitteena on edistää Vesivisio 2050:n tunnettavuutta ja tavoitteiden toteutumista. Viikon tarkoituksena on osallistaa ja aktivoida eri toimijoita kansalaisista järjestöihin ja virkamiehistä yritystoimijoihin Vesivisio 2050 -hengessä. Viestintä on keskeisessä osassa, jotta eri kohderyhmät saavat tietää Vesivisio 2050:n seitsemästä eri teemasta ja omaksuvat Vesivisio 2050 -ajattelutavan.

Vaikka syksylle suunniteltu visioseminaari jouduttiin siirtämään tulevalle vuodelle, visioviikolla järjestetään kirjastonäyttelyitä ja muita tilaisuuksia eri puolilla Kokemäenjoen vesistöaluetta. Tilaisuudet löytyvät Vesivisio 2050 -sivustolta, jonne päivitetään mahdolliset muutokset koronatilanteen niin vaatiessa. Tarkistathan vielä lähempänä ajankohtaa tilaisuuden yksityiskohtaiset tiedot.

Mikä on Vesivisio 2050?

Kokemäenjoen vesistöalueen Vesivisio 2050 on pitkälle tulevaisuuteen ulottuva näkemys siitä, millaisena haluamme nähdä vesistöalueemme ja sen toiminnot: vesivarojen käytön, vesienhoidon, virkistyskäytön ja kalatalouden vuonna 2050. Vesivisiomme 2050 on:

”Kokemäenjoen vesistöalue on toiminnoiltaan Suomen monipuolisin ja vetovoimaisin vesistöalue, jolta on yhteys Selkämereen saakka. Veden arvo tunnistetaan eri toiminnan tasoilla ja vastuu vesistä koetaan yhteiseksi. Tasapainoisesti yhdessä hoidettu vesistöalue pinta- ja pohjavesineen luo kestävää vaurautta ja hyvinvointia alueen maakuntiin.

Hyvälaatuinen ja monimuotoinen vesiympäristö varmistaa vesiin kytkeytyvät ekosysteemipalvelut. Niille rakentuvat luotettava vesihuolto, täysipainoinen virkistyskäyttö ja uudenlaiset ansaintamahdollisuudet ekologisesti ja taloudellisesti yhteensovitettuna.

Uudet menetelmät ja ratkaisut ovat osa aktiivista toimintaa. Vesiin liittyvät kulttuuriympäristöt muodostavat luonnollisen ja arvostetun osan vesistöalueen elinympäristöä ja liiketoimintaa. Vesiin liittyvät riskit on tunnistettu ja niitä hallitaan aktiivisesti ja älykkäästi.”

Kokemäenjoen vesistöalueen vedet laskevat Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan alueelta Kokemäenjoen kautta Selkämereen. Vesistöalue ulottuu osittain myös Keski-Suomen, Etelä-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen alueille. Työtä koordinoivat visioalueen ELY-keskukset yhteistyössä maakuntaliittojen kanssa. Vesivisio 2050 koskettaa yli 770 000 kansalaista ja tuhansia toimijoita.

Lisätiedot:

Vesivisio 2050: vesivisio2050.fi/

Vesivisioviikon tapahtumat: https://vesivisio2050.fi/vesivisioviikko-tapahtumat/

Kokemäenjoen vesistöalueen ELY-keskukset:

  • Pirkanmaan ELY-keskus, Anne Mäkynen, vesitalousasiantuntija, anne.makynen(at)ely-keskus.fi, p. 029 5036352
  • Varsinais-Suomen ELY-keskus, Johanna Lantto, ylitarkastaja, johanna.lantto(at)ely-keskus.fi, p. 0295 023 066
  • Hämeen ELY-keskus, Milla Torkkel, vesitalousasiantuntija, milla.torkkel(at)ely-keskus.fi, p. 0295 025 225
  • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Vincent Westberg, ryhmäpäällikkö, vincent.westberg(at)ely-keskus.fi, p. 0295 027 956
  • Keski-Suomen ELY-keskus, Ansa Selänne, yli-insinööri, ansa.selanne(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 812