Julkaistu: 13.1.2021

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Ähtävänjoella hyyteet nostavat vesipintoja (Pohjalaismaakunnat)

Viime päivien pakkaset ja kova tuuli ovat lisänneet hyyteen muodostumista Ähtävänjoen koskissa. Hyytävien koskien yläpuolisesti vedenpinnat ovat nousseet monin paikoin. Juoksutusta yläpuolisista Lappajärvestä ja Evijärvestä on edelleen pienennetty hyydetilanteen helpottamiseksi. Muutamissa koskissa vesi uhkaa nousta haitallisen korkealle ja tilannetta voidaan joutua helpottamaan kaivinkoneen avulla. Hyydetilannetta seurataan joelle asennettujen riistakameroiden ja joella tehtävien maastokierrosten avulla.

Ähtävänjoelle on tasaisille suvantojaksoille muodostunut jo jääkansi, joka hillitsee veden alijäähtymistä ja siten hyyteen muodostumista. Koskialueet ovat kuitenkin sulia ja paikoin niiden yläpuolisetkin alueet. Paikallisesti hyytävien koskien yläpuolelle asennetut hyydeköydet ovat auttaneet jääkannen muodostamisessa.

ELY-keskus ja Suomen ympäristökeskus ovat yhteistyössä tekemässä hyydemallinnusta Ähtävänjoelle. Tavoitteena on hyydemalli, jonka avulla voidaan ennakoida entistä paremmin hyyteen muodostumisen ajankohtaa ja hyydepatojen vaikutuksia vesipintoihin. Hyydemallia varten tehdään parhaillaan maastossa vesipintahavaintoja hyytävien koskisen ylä- ja alapuolilta. Alueen voimayhtiöt toimittavat vesipinta- ja virtaamahavainnot kaikilta voimalaitoksilta hyydemallin toimivuuden parantamiseksi.  Muutamalle voimalaitokselle asennetaan tarkkuuslämpömittari, jotta hyyteen muodostumisen ajankohtaa voidaan tarkemmin ennustaa. Reaaliaikaiset lisähavainnot sekä hyydemallit parantavat tulevaisuudessa hyyteen muodostumisen ennustettavuutta sekä mahdollistavat säännöstelyn paremman suunnittelun hyyteen muodostumisen estämiseksi.

Vesitilanne verkossa:

Vesistöennusteet ja varoitukset kartalla
Reaaliaikainen vesitilanne

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

Johtava vesitalousasiantuntija Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794
Ryhmäpäällikkö Kim Klemola, puh. 0295 027 829
Vesistöyksikön päällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919