Vesikirje huhtikuu 2023

YK:n vesikokous tähtää kestävään, vastuulliseen ja oikeudenmukaiseen vesivarojen käyttöön ja vesiluonnon monimuotoisuuden edistämiseen

Maaliskuussa vietettiin vilkas vesiviikko, kun YK:n historiallinen vesikokous New Yorkissa käynnistyi maailman vesipäivänä 22.maaliskuuta. Kaikkien tavoitteet olivat korkealla. 

Kolmen päivän aika käytyjen keskustelujen tulos oli selvä: yhteinen tahtotila vesikriisin ratkaisemiseen löytyy, ja nyt tarvitaan tehokasta toimintaa.

”Toimenpiteisiin vesikriisin ratkaisemiseksi on ryhdyttävä nyt. Toimien on perustuttava tieteelliseen tutkimukseen, luonnon kunnioittamiseen ja sen tunnustamiseen, että vedellä on moninaisia yhteyksiä muihin luonnonvaroihin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin”, tiivistää konferenssin vesi- ja ilmastodialogiin osallistunut tutkija Sara Todorovic Suomen ympäristökeskuksesta.

Suomen puheenvuoroissa korostui erityisesti vesiyhteistyön merkitys vesiturvallisuuden saavuttamisessa, rauhantyössä ja ilmastokriisin ratkaisemisessa sekä vesiympäristön tilan edistämisessä. Turvallinen vesi ja sanitaatio ovat ihmisoikeuksia.

Nainen YK:n kokouksessa puhumassa
Valtiosihteeri Johanna Sumuvuori pitämässä Suomen virallista puheenvuoroa YK:n vesikonferenssin yleisistunnossa General Assembly -salissa. Kuva: Satu Järveläinen.

Suomen ympäristökeskus mukana neljässä sitoumuksessa

Valtiot, organisaatiot ja muut toimijat ovat tehneet kokouksen yhteydessä satoja sitoumuksia toimista, joilla edistetään vesivarojen kestävää käyttöä sekä vesiluonnon, valuma-alueiden ja rannikon tilan paranemista. Toivottavasti niillä saadaan nopeutettua kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista vuoteen 2030 mennessä.

”Näiden tavoitteiden saavuttaminen edellyttää poikkihallinnollista ja sektoreiden välistä yhteistyötä vesivarojen ja valuma-alueiden hallinnassa. Lisäksi tarvitaan ymmärrystä, miten voidaan parhaiten hallita vuorovaikutusta, joka kytkeytyy veteen, energiaan, ruoantuotantoon ja luonnon monimuotoisuuteen koko vesistöjatkumolla sisävesiltä merelle ”, sanoo tutkimusprofessori Cintia Uvo Suomen ympäristökeskuksesta.

Neljä hymyilevää naista rivissä
Suomen ympäristökeskuksesta kokoukseen osallistuivat yksikön johtaja Anna-Stiina Heiskanen, erikoistutkija Suvi Sojamo, tutkija Sara Todorovic ja tutkimusprofessori Cintia Uvo. He valmistelivat myös Syken sitoumukset. Kuvassa YK:n päämajan edustalla Syken Sara Todorovic, Anna-Stiina Heiskanen ja Cintia Uvo sekä THL:n Tarja Pitkänen. Kuva: Satunnainen ohikulkija.

Suomen ympäristökeskus haluaa edistää kumppaneidensa kanssa haastavien vesikriisien ratkaisemista, yritysten vesivastuuta, vesivarojen kestävää käyttöä sekä vesi- ja meriympäristön tilan parantamiseen tähtääviä yhdennettyjä toimia.

”Sisävesien monimuotoisuus on globaalisti huonossa jamassa ja siksi haluamme myös nostaa esille kiireisen tarpeen panostaa vesiluonnon suojeluun. Suomalaista vesiosaamista on jo viety menestyksekkäästi ympäri maailmaa ja siihen haluamme panostaa jatkossakin. Myös osaamista vesidiplomatian ja rajavesiyhteistyön sekä luonnonmukaisten vesien hallinnan ja ennallistamismenetelmien edistämiseen tarvitaan yhä enemmän globaalisti”, korostaa yksikön johtaja Anna-Stiina Heiskanen Suomen ympäristökeskuksesta.

Linkkejä:

Vesivarojen kestävä käyttö loikkaa uudelle tasolle – Suomen ympäristökeskus mukana YK:n historiallisessa vesikokouksessa (uutinen 22.3.2023, syke.fi)

Konferenssin nettisivuilta löytyy paljon kiinnostavaa luettavaa sekä nauhoitteet keskeisistä tapahtumista: UN Water Conference 22.-24.3.2023

Globaali rekisteri sitoumuksista : The Partnership Platform – a global registry of voluntary commitments and multi-stakeholder partnerships made by stakeholders in support of the implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) etc.

Suomea YK:n vesikonferensissa edustava valtuuskunta 22.-24.3.2023 (vnk.fi)

Kohti ennakoivaa rauhanvälitystä – Vesidiplomatian yhteishanke 

Artikkelikuva:

Suomen 40-päinen delegaatio kuvattuna Suomen YK-edustustolla päivää ennen konferenssia. Saman viikon alussa tuli tieto, että Suomi on jälleen kerran maailman onnellisin maa – sen johdosta myös maailman onnellisin delegaatio. Kuva: Satu Järveläinen.