Vesikirje lokakuu 2021

Tulvia ennustetaan Latviassa suomalaisten kehittämällä järjestelmällä

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on kehittänyt Latviaan vesistömallijärjestelmän, jota käytetään tulvaennusteiden laadintaan ja vesitilanteesta tiedottamiseen. Järjestelmä on ollut käytössä kolmella vesistöalueella jo viisi vuotta. Parhaillaan mallijärjestelmään liitetään maan suurinta jokea, Daugavaa.

Projekti mallijärjestelmän rakentamiseksi aloitettiin vuonna 2015. Järjestelmän tilasi Latvian ympäristön, geologian ja meteorologian keskus (LEGMC). Sopimuksen laatimisessa oli alkuun haasteita.

Latvian tarkistusviraston näkemyksen mukaan sopimus piti laatia latviaksi. Onneksi SYKEssä oli latvian kielen osaaja, muuten sopimuksen teko olisi ollut aika arpapeliä. Sopimuksen laatimiseen meni kaikkiaan puoli vuotta. Varsinaiseen järjestelmä rakennettiin muutamassa kuukaudessa.

Mallijärjestelmään tulossa mukaan myös Latvian suurin joki

Vuodesta 2016 järjestelmä on toiminut kolmessa vesistössä (Venta, Lielupe ja Gauja). Virtaama- ja vedenkorkeusennusteita lasketaan kaikkiaan 184 pisteessä. Järjestelmässä on mukana myös tulvakarttojen käyttöliittymä. SYKE on ollut mukana kouluttamassa latvialaisia tulvakarttojen tekemiseen.

Latvian suurin joki, Daugava ei ole vielä mukana mallijärjestelmässä. Se jätettiin ensimmäisen sopimuksen ulkopuolelle, koska tietoa Valko-Venäjän ja Venäjän alueilta ei ollut riittävästi saatavilla. Sittemmin tiedonvaihto maiden välillä on parantunut.

Latviasta ehdotettiinkin vuonna 2018 Daugavan lisäämistä järjestelmään. Sopimusneuvotteluihin kului jälleen aikaa. Hanketta päästiin aloittamaan lähes vuoden kestäneiden neuvottelujen jälkeen. Daugavan vesistön osuus on valmistumassa suunnitelmien mukaan tämän vuoden loppuun mennessä.

Latvian suurimman joen, Daugavan virtaama- ja vedenkorkeusennusteita pystytään kohta laskemaan suomalaisten kehittämällä vesistömallilla. Joki laskee Itämereen maan pääkaupungin Riian kautta. Kuvaaja: Inese Huttunen.

Tilaaja on ollut järjestelmään tyytyväinen

Virtaama- ja vedenkorkeusennusteet ovat onnistuneet odotusten mukaisesti ja tilaaja on ollut järjestelmään tyytyväinen. Vesistömallijärjestelmää on myös käytetty hyväksi, kun on laadittu arvioita ilmastonmuutoksen vaikutuksista tulviin ja vesivaroihin Latviassa.

Järjestelmässä on myös kaikille avoin palvelu, josta löytyy esimerkiksi reaaliaikaiset ennusteen jokien vedenkorkeuksille ja virtaamille. Kesäisin erityistä kiinnostusta ovat herättäneet veden pintalämpötilan ennusteet.

Virtaaman ja vedenkorkeuden ennustepisteet Ventan, Lielupen ja Gaujan vesistöissä. Pisteitä on kaikkiaan 184 kpl. Kuva on vesistömallijärjestelmän yleisölle avoimesta palvelusta.

Kirjoittaja:
Ryhmäpäällikkö Jari Uusikivi, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Linkkejä: